Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 138-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme

138-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; çocukların çalıştırılmasına tamamen son vermek amacıyla, sınırlı sayıdaki ekonomik sektöre uygulanabilen ve zamanla mevcutların yerine geçecek bir genel belge oluşturulması zamanının geldiği düşünülerek hazırlanmıştır.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkelerin neyi taahhüt etmiş sayılacağı, 2 nci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her üye ülkenin istihdama veya çalışmaya kabul için asgari yaş sınırını belirleyeceği, 3 üncü maddesinde genç kişilerin sağlığını, güvenliğini veya ahlakını tehlikeye düşürebilecek işlerde çalışma yaşının 18’in altında olmayacağı, 4 üncü maddesinde sözleşmenin kapsamı dışında tutulabilecek istihdam ve çalışma kategorileri, 5 inci maddesinde ekonomisi ve idari yapısı yeterince gelişmemiş ülkelerin ilgili kesimlerle görüşerek bu sözleşmenin uygulama alanını başlangıç aşamasında sınırlayabileceği, 6 ncı maddesinde sözleşmenin hangi işlere uygulanamayacağı, 7 nci maddesinde küçük yaştakilerin çalışmasına izin verilebilecek durumlar, 8 inci maddesinde çalışma yasaklarına getirilebilecek istisnalar, 9 uncu maddesinde yetkili makamın, sözleşme hükümlerinin etkin bir biçimde uygulamasını sağlamak için cezai hükümler de dahil gerekli tüm önlemleri alacağı, 10 uncu maddesinde sözleşmenin değişiklik yaptığı sözleşmeler, devamı maddelerde diğer sözleşmelerde de bulunan genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz