Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 142-İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme

142-İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi; mesleki rehberlik ve mesleki eğitime ilişkin bazı önerilerin kabulüne karar veren bir sözleşmedir.

Sözleşmenin;

–  1 inci maddesinde her üye ülkenin, istihdam ile yakından ilişkili olarak kapsamlı ve koordineli mesleki rehberlik ve mesleki eğitim politika ve programlarını kabul edip, geliştireceği, 2 nci maddesinde üye ülkelerin yapmaları gereken diğer çalışmalar, 3 üncü maddesinde her üye ülkenin mesleki rehberlik sistemlerini tedricen yaygınlaştıracağı, 4 üncü maddesinde ülkelerin mesleki eğitim sistemlerinin taşıması gereken özellikler, 5 inci maddesinde mesleki rehberlik ve mesleki eğitim politika ve programlarının ilgili kesimlerle işbirliği içinde uygulanacağı, 6 ncı maddesinde sözleşmenin onay belgelerinin Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü’ne gönderileceği, 7 nci maddesinde sözleşmenin onay belgelerinin ülkeleri nasıl bağlayacağı, 8 inci maddesinde sözleşmenin onaylayan ülkeler tarafından nasıl feshedilebileceği, 9 uncu maddesinde sözleşmeyi fesheden ülkelerle ilgili olarak yapılacak işlemler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz