Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 166-Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

166-Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşmenin;

– Kapsam ve Tanımlar başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmenin hangi gemilere uygulanacağı,

– Hak Kazanımları başlıklı İkinci Bölümünün; 2 nci maddesinde gemi adamının ülkesine geri gönderilme hakkına sahip olduğu dudumlar,

– Varış Yerleri başlıklı Üçüncü Bölümünün; 3 üncü maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin kendi mevzuatıyla gemi adamlarının ülkelerine gönderilebileceği varış yerlerini belirleyeceği,

– Geri Gönderme Hazırlıkları başlıklı Dördüncü Bölümünün; 4 üncü maddesinde geri göndermenin gemi sahibinin yükümlülüğünde olduğu, 5 inci maddesinde gemi sahibinin masrafları karşılamaması halinde yapılacak işlemler,

– Diğer Düzenlemeler başlıklı Beşinci Bölümünün; 6 ncı maddesinde geri gönderilecek gemi adamının alacağı belgeler, 7 nci maddesinde geri gönderme sırasında bekleme veya yolculukta geçen süresinin ücretli izin süresinden düşülemeyeceği, 8 inci maddesinde gemi adamının geri gönderilme hakkını süresi içerisinde kullanmaması halinde usulüne uygun olarak geri gönderilmiş kabul edileceği, 9 uncu maddesinde sözleşmenin ülkeler tarafından nasıl yürürlüğe konulacağı, 10 uncu maddesinde her üye ülkenin gemi adamlarının geri gönderilmesine ve yerlerine yeni gemi adamı alınmasına olanak sağlayacağı, 11 inci maddesinde her ülkenin gemi sahiplerinin görevini yerine getirip getirmediğini denetleyeceği ve sonucu Uluslararası Çalışma Örgütüne bildireceği, 12 nci maddesinde bu sözleşme metninin yürürlükte olan her ülkede gemi adamlarının anlayacağı dilde onların istifadesine sunulacağı,

– Altıncı Bölümünde de Nihai Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz