Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Sekizinci Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Sekizinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; sendika yetki tespitiyle ilgili Bakanlık kararının iptali talebi, yetki tespit kararının ve yetki belgesinin iptali talebi, yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamladığı için işten ayrılıp daha sonra başka işyerinde işe başlayan işçinin önceki işyerinden kıdem tazminatı talebi, işletmesel nedenlerle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin fazla mesailerinin ödenmesi talebi, yıllık izinlerin kullandırıldığı konusundaki ispat yükünün işverene ait olduğu, eski eşiyle birlikte yaşadığı için ölüm (yetim) aylığı kesilen kişinin aylığının tekrar bağlanması talebi, işyerinde Cumartesi günü de iş günü olarak belirlenmişse belirtilen günde devamsızlığın diğer koşulların varlığı halinde haklı fesih nedenini oluşturabileceği, yaş koşulu dışındaki emeklilik şartlarını tamamladığı için işten çıkan (istifa eden) işçiden işverenin ihbar tazminatı talebi, işyerinde sigortasız olarak geçen çalışmaların tespiti (hizmet tespiti) talebi, sigorta primleri gerçek ücretten yatırılmadığı, bazı dönemlerde de sigortasız çalıştığı için işten ayrılan işçinin tazminat talebi, iş sözleşmesi haklı neden olmadan feshedilen işçinin ücret – tazminat gibi işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, görev yeri değiştirildiği için işten çıkan işçinin tazminat talebi, kıdem ve ihbar tazminatı asgari ücretten ödenerek işten çıkarılan işçinin gerçek ücreti üzerinden tazminatının ödenmesi talebi, 24 saat çalışıp ertesi gün 24 saat dinlenen işçinin fazla mesaisinin hesabında 14 saatin doldurulması şartı aranmadan 11 saati aşan çalışmaların fazla çalışma sayılması gerektiği, ibraname imzalatılarak işten çıkarılan işçinin işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, Kuruma yaptığı prim ödemelerinin toptan ödeme olarak faiziyle birlikte geri ödenmesi talebi, işçinin devamsızlığında devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasının işverene haklı fesih imkânı doğurmayacağı, işçinin ara dinlenme süresini işyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılacağı, iş koşullarında esaslı değişiklik nedeniyle istifa eden kişinin değişiklikte ölçülük ilkesini gözetmesi gerektiği, işverenin baskı ile işçiden istifa dilekçesi istemesi halinde gerçek istifa iradesinden söz edilemeyeceği konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Bağlı işyerlerinin işletme kapsamında değerlendirilemeyeceği

• Belirsiz alacak davası

• Boşanan eşlerin birlikte yaşamaya devam etmesi

• Devamsızlığın her durumda haklı fesih nedeni oluşturmayacağı

• Devamsızlığın saatler toplanarak hesaplanamayacağı

• Esaslı değişikliğin iyi niyet kurallarına uygun yapılmış olması zorunluluğu

• Fazla çalışma süresinin belirlenmesi

• Hizmet tespitinin kamu düzenini ilgilendirmesi

• Hizmetlerin ihyası

• İbranamenin geçerlilik koşulları

• İstifa ederek işçinin iş sözleşmesini sona erdirmesi

• İş koşullarının esaslı şekilde değiştirilmesi önerisinin yazılı yapılmasının gerekmesi

• On beş saatlik çalışmadan 1,5 saat ara dinlenmesi düşülmesinin gerekmesi

• Ödenen kıdem tazminatının geri istenemeyeceği

• Örtülü denkleştirme

• Taleple bağlılık

• Tebligat

• Toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz

• Yaşın dışında emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesiyle fesih

• Yıllık iznin ücrete dönüşmesi