Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Dokuzuncu Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Dokuzuncu Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; işten çıkarılan işçinin kötü niyet tazminatı ve işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, çocuk yaştakileri sigortalı olarak bildirdiği için bildirimleri iptal edilen işyerinin konuya ilişkin Kurum işleminin iptali talebi, 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme usulüyle yapılan çalışmalarda en fazla bir hafta 3 gün diğer hafta ise 4 gün çalışma yapılabileceği, sendika genel kurulunda yapılan seçimlerin iptali, tevkifat yapılan kişinin Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine ilişkin talebi, geçerli ancak haksız fesihte işe iade talebi, ikale sözleşmesi ile işten çıkarılan işçinin rekabet yasağı kapsamında ilave tazminat talebi, ihale süresinin bitmesi üzerine yeni işverenin (taşeronun) işi almasının işyeri devri işlemi sayılacağı, günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı ve bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı yani fazla mesai sayılacağı, tarım ve orman işletmelerindeki bitki ve hayvan üretimi, bakım ve yetiştirme dışında kalan işlerin İş Kanununa tabi olduğu, işçinin prime hak kazanması için işyerinde prim ödemesini gerektiren dönemin sonuna kadar çalışmış olması gerekmeyeceği, işyerinde çalışılan süreyle sınırlı olmak üzere işçinin prim talep hakkı doğacağı, iş koşullarında değişiklik nedeniyle işten çıkan (istifa eden) işçinin işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorken işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, emekliliğe hak kazandığı için işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacaklarının ödenmesi talebi, iş kazasında ölen sigortalının hak sahibine bağlanan gelirler, yapılan cenaze ödeneği ile sigortalıya yapılan tedavi masrafların işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi yani rücuan tahsili istemi, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yardımcıları yani işveren vekili durumundaki kişilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı, işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığının belirlenmesindeki bir yıllık çalışma süresinin hesabı, olumlu sendika yetki tespitinin iptali talebi, kullanılmayan yıllık izne ait ücretin iş sözleşmesinin feshi ile muaccel (ödenmesi gerekir) hale geleceği, hak sahibinin eşine ait tutuklulukta geçen süreyle ilgili hizmet borçlanması yapabileceğine karar verilmesi talebi, Yargıtay’ın bozma kararından sonra tekrar görülen davada ıslah yoluyla zaman aşımı definin (itirazının) ileri sürülemeyeceği, konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• 11 saati aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı

• 24 saat esasına göre çalışılan işyerlerinde fiili çalışmanın en fazla 14 saat olacağı

• Alt işveren değişikliklerinin işyeri devri niteliğinde olduğu feshe bağlı hakların istenemeyeceği

• Bildirimli fesihlerde önel süresinin kıdem süresine ekleneceği

• Bozamadan sonra ıslah yoluyla zaman aşımı defi’nin ileri sürülemeyeceği

• Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi

• Emeklilik sonrası aynı işyerinde kayıt dışı çalışma

• Geçerli ancak haksız fesih

• İş güvencesi kapsamına giren işveren vekili

• İş kanununun kapsamı

• İş koşullarında esaslı değişiklik nedeniyle fesih

• İşe iade davası açılması durumunda yıllık izin ücretinin talep edilip edilemeyeceğinin davanın sonucuna göre belirleneceği

• İşletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz

• Kötü niyet tazminatının koşulları

• Prim ödemesinde ayrımı haklı kılacak neden olmadıkça eşit davranma ilkesinin gözetilmesinin gerekmesi

• Rekabet yasağının geçerlilik koşulları

• Rucüan tazminat

• Sendika genel kurulunun iptaline karar verilmeden sadece genel kurulda yapılan seçimlerin iptali halinde sendikaya kayyım atanmasının olanaklı olmadığı

• Sigortalılık için fiili-gerçek çalışmanın bulunmasının gerekmesi

• Tutukluluk halinin borçlanıla-bilmesi için sigortalının beraat etmesinin gerekmesi

• Ürün teslimine dayalı Tarım Bağkur’luluğunda tarımsal faaliyetin kesintisiz sürdüğünün belirlenmesinin de gerekmesi