Anasayfa / Haber / 2014 Yılında Ücretlerden Alınacak Vergiler ve Yapılacak İndirimler Belli Oldu

2014 Yılında Ücretlerden Alınacak Vergiler ve Yapılacak İndirimler Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar

30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de Maliye Bakanlığı tarafından çok sayıda Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğler arasında yer alan 285 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2014 yılında ücret gelirlerine uygulanacak vergi dilimleri ile engellilere (sakatlara) uygulanacak vergi indirimleri; 57 seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile de ücret gelirlerinden alınacak damga vergisi oranları belirlendi.

2014 yılında uygulanacak damga vergisi kesintisi oranı ve engellilere (sakatlara) uygulanacak vergi indirimi oranları değişmedi, 2013 yılındaki oranlar aynen uygulanacak. Vergi dilimleri ise bir miktar artırıldı.

Buna göre 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca; maaş, ücret, gündelik, işsizlik ödeneği, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine ödendiği takdirde binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecek.

Öte yandan, 27 Aralık 2013 tarihli ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de  6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri yayımlanmış, H cetveli uyarınca 2014 yılında kamu görevlilerine ödenecek gündelik ve tazminatlar (harcırahlar) belirlenmişti.

Yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak 2014 yılında uygulanacak tutarlara

2014 Yılı Memur Gündelik ve Tazminatları

Ücretliler İçin 2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi-2014 Vergi Dilimleri

2014 Yılı Aylık Engellilik (Sakatlık) İndirimi Tutarları

linklerinden ulaşabilirsiniz.