Anasayfa / Haber / 30 Haziranda Birçok İşverene Yeni Yükümlülükler Gelecek

30 Haziranda Birçok İşverene Yeni Yükümlülükler Gelecek

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olmakla beraber, çok az sayıdaki maddesi yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmiş, istisnai üç madde hariç Kanunun diğer maddeleri ise 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmişti (Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nihayet Yürürlüğe Girdi başlıklı haber).

Bu istisnai üç madde;

• 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

• 7 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

• 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

başlıklı maddelerdi.

Bu maddelerden 7 nci madde ondan az çalışanı bulunan işyerlerine devlet tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesiyle ilgili düzenlemeyi içermektedir (Ondan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerine Yapılacak Desteğin Ayrıntıları Netleşti başlıklı haber).

Diğer iki madde yani 6 ncı ve 8 inci maddeler ise çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğüdür.

Ancak bu yükümlülük, Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş hükümleri uyarınca; 30/12/2012 tarihinde sadece 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerleri için yürürlüğe girdi. Aynı yükümlülük, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için 30/6/2013 tarihinde, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 30/6/2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Dolayısıyla, eğer son anda 6331 sayılı Kanunda herhangi bir değişiklik yapılmaz ve erteleme olmazsa, 50’den az çalışanı olsa bile; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği eki İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine göre (NACE Rev.2_Altılı kodlama sistemi) tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işyeri işverenleri için,

30 Haziran 2013 tarihinden itibaren;

• İş güvenliği uzmanı,

• İşyeri hekimi,

• Diğer sağlık personeli,

görevlendirme yükümlülüğü başlayacak.