Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 53-Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

53-Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme denizci ülkelerin ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar, nöbetçi güverte ve makine zabitlerinin meslekî yeterliliklerinin asgarî gereklerine ilişkin hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmenin onaylandığı ülkede tescili yapılmış olan gemilerle maddede belirtilen gemiler dışında tüm açık deniz gemilerine uygulanacağı, 2 nci maddesinde kaptan veya süvari, nöbetçi güverte zabiti, çarkçıbaşı, nöbetçi çarkçı terimlerinin tanımı yapılmış, 3 üncü maddesinde yeterli olduğunu gösteren bir belgesi olmadan gemide işe alınamayacak veya çalıştırılamayacak kişiler, 4 üncü maddesinde yeterlilik belgesi verilirken aranacak şartlar, 5 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin etkin bir denetim mekanizması kurarak sözleşmenin gerektiği biçimde uygulanmasını sağlayacağı, 6 ncı maddesinde ulusal yasa ve yönetmeliklerin taşıması gereken şartlar, 7 nci maddesinde onay belgesine eklenecek bilgi ve belgeler, 8 inci maddesinde sözleşmenin nasıl onaylanacağı, 9 uncu maddesinde sözleşmenin hangi ülkeler için bağlayıcı olacağı, 10 uncu maddesinde sözleşme onayının diğer üye ülkelere de bildirileceği, devam eden maddelerde gelen hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz