Anasayfa / Haber / 540 Bin İşletme İçin 1 Ocakta Yeni Yükümlülükler Başlayacak

540 Bin İşletme İçin 1 Ocakta Yeni Yükümlülükler Başlayacak

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesi ile işverenlere; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirilmiş; işverenlerin bu yükümlülüğü çalışanları arasından görevlendireceği personelle yerine getireceği, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği, ayrıca belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini işverenin kendisinin de üstlenebileceği belirtilmişti.

Ancak söz konusu Kanun ile iş güvenliği uzmanları (A), (B), (C) şeklinde; işyerleri de işyerinde yapılan işin tehlikeli olup olmadığı ve tehlike durumuna göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde sınıflandırılmış; bu çerçevede az tehlikeli işyerlerinde (C) sınıfı, tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı, çok tehlikeli işyerlerinde ise (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu tutulmuştu.

Daha sonra da 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işyerleri belirlenmişti).

Öte yandan, 6331 sayılı Kanun ile işverenlere; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirilmiş olmakla birlikte, Kanunun yürürlük maddesi ile bu yükümlülükler için bir geçiş süreci öngörülmüş, bu çerçevede Kanunun yayımlandığı 30 Haziran 2012 tarihinden 6 ay sonra yani 30 Aralık 2012 tarihinde, 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için söz konusu yükümlülükler başlamıştı. Kanunun yürürlük maddesinde, 50’den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için bu yükümlülüğün 30 Haziran 2013 tarihinde, Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 30 Haziran 2014 tarihinde başlaması öngörülmüştü.

Ancak piyasada yeterli sayıda (A) ve (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı bulunmadığından, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile 56 ncı maddesi ile;

• 50’den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihine,

• Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 1/7/2016 tarihine,

ertelenmişti.

Dolayısıyla, 50’den az çalışanı olan ve tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan yaklaşık 540 bin işletmede / işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğü 1/1/2014 tarihinde başlayacak.

6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca da; işverenin belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi  görevlendirmemesi / çalıştırmaması halinde 5.390 TL / aykırılığın devam ettiği her ay için de 5.390 TL idari para cezası, aynı şekilde İşverenin diğer sağlık personeli çalıştırmaması / görevlendirmemesi halinde 2.695 TL / aykırılığın devam ettiği her ay için de 2.695 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Yönetmelikte, diğer sağlık personeli; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler olarak tanımlanmıştır.