Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 58-Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme

58-Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; konferansın ikinci toplantısında kabul edilmiş olan deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların asgari yaş haddinin tespitine dair Sözleşmenin kısmen tadili ile ilgili muhtelif hükümleri içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde gemi tabirinin savaş gemileri hariç, denizde sefer yapan büyük, küçük ne olursa olsun özel mülkiyete veya kamu mülkiyetine ait bütün gemileri kapsadığı, 2 nci maddesinde aynı aile fertlerinin çalıştığı gemiler hariç, diğer gemilerdeki işlerde onbeş yaşından aşağı çocuklar çalıştırılamayacağı, 3 üncü maddesinde yetkili makam tarafından izin verilmesi ve onun kontrolü altında olması şartıyla okul gemilerinde çocuklar tarafından yapılan işler hakkında 2 nci madde hükümlerinin uygulanmayacağı, 4 üncü maddesinde her gemi kaptanı veya işverenin gemide çalışan 16 yaşından küçük şahısları doğum tarihleriyle birlikte kayıt altına alacağı, 5 inci maddesinde sözleşmenin ne zaman yürürlüğe gireceği, 6 ncı maddesinde sözleşmenin ne şekilde ve nasıl onaylanacağı, 7 nci maddesinde sözleşmenin onaylayan ülkeler yönünden ne zaman bağlayıcı hale geleceği, 8 inci maddesinde onay işlemlerinin diğer ülkelere duyurulacağı, 9 uncu maddesinde sözleşmeyi 10 yıl geçtikten sonra isteyen ülkenin feshedebileceği, 10 uncu maddesinde 10 yıl geçtikten sonra Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun sözleşmenin uygulanması hakkında genel bir rapor düzenleyeceği, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz