Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 59-Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme

59-Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, sanayi işyerlerine alınacak çocuklar için asgari yaşı tesbit eden Sözleşmenin kısmen düzeltilmesi hakkında bazı hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sanayi işletmeleri teriminin kapsamına giren iş ve işletmeler, 2 nci maddesinde onbeş yaşın altındaki çocukların kamu ve özel sektör sanayi işletmelerinde ya da bunların alt birimlerinde istihdam çalıştırılamayacağı, 3 üncü maddesinde kamu makamları tarafından onaylanması ve denetlenmesi şartıyla bu sözleşme hükümlerinin teknik okullarda çocuklar tarafından yapılan işlere uygulanmayacağı, 4 üncü maddesinde her sanayi işletmesi işvereninin çalıştırdığı 18 yaşın altındaki kişilerin kaydını tutacağı, 5 inci maddesinde milli mevzuatın taşıması gereken şartlar,

– Bazı Ülkeler İçin Özel Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 6 ncı maddesinde Japonya için geçerli hükümler, 7 nci maddesinde Hindistan için geçerli hükümler, 8 inci maddesinde Çin için geçerli hükümler, 9 uncu maddesinde sözleşmede nasıl değişiklik yapılacağı,

– Üçüncü Bölümünde Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz