Anasayfa / Bağkur / 6645 Sayılı Kanunun Bağkur’lularla İlgili Düzenlemeleri

6645 Sayılı Kanunun Bağkur’lularla İlgili Düzenlemeleri

Sponsorlu Bağlantılar

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Torba Yasa ile 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarını yakından ilgilendiren aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.

1- Emekli olduktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların emekli aylıklarından yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyordu. Bu kesinti oaranı yüzde 10’a düşürüldü. Dolayısıyla 2015 yılı Temmuz ödeme döneminden başlamak üzere SGDP kesintisi yüzde 10 olarak uygulanacak.

2- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları, prim esas kazançlarını prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ile bunun altıbuçuk katı arasında olmak şartıyla kendileri belirleyebiliyor. Ancak maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bunlar eğer yanlarında sigortalı işçi çalıştırıyorsa, prime esas kazançları yanlarında çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançlarından düşük olamıyordu. Düşük olması halinde Kurum re’sen eşitliyor ve aradaki farka ait primi gecikme cezası ve zammı ile birlikte tahsil ediyordu. 6645 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu (b) bendi yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla Bağ-Kur sigortalısı brüt asgari ücretten düşük olmamak şartıyla artık yanında çalıştırdığı işçinin prime esas kazancından daha düşük kazanç üzerinden prim ödeyebilecek.

3- Bağ-Kur sigortalıları ile Tarım Bağ-Kur sigortalılarından 2015/Nisan ayı sonu itibariyle 12 ay ve daha süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren üç ay içinde borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayanların borçları ve bu borçlarına ait sigortalılıkları silinecek. Ancak bu şekilde borcu silinenler veya bunların haksahipleri daha sonra isterlerse bu borçlarını ödeyebilecekler ve ödenen primlere ait süreler sigortalı hizmetten sayılacak.

4- Daha önceleri 4/1- (SSK) sigortalılığı ile 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı arasında öncelik ayrımı yoktu. Yani hem SSK, hem Bağ-Kur kapsamında çalışması olan kişi için ilk hangi kapsamdaki sigortalılığı başlamışsa o kapsamdaki sigortalılığı devam ediyordu. Ancak 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 6111 sayılı Kanunla 4/1-a sigortalılığına öncelik tanınmıştı. Dolayısıyla hem 4/1-a hem de 4/1-b kapsamında çalışması olan kişinin 4/1-a kapsamında sigortalı olması zorunluluğu getirilmişti. Uygulama halen bu şekilde devam ediyor. Ancak 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 10 uncu madde ile doktorlar için bu konuda istisna getirildi. Buna göre; şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde; sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bunlar 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılacak. Bunlardan, daha önce 4/1-a kapsamında çalışmış olanların ise hakları saklı kalacak.

5- 2015 yılından önce bağlanmış ve 2015 yılı Ocak ödeme döneminde enflasyona artırılmış gelir ve aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren enflasyon oranında tekrar artırılacak. Artırılan gelir ve aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla; 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde bin TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL tutarında, bin TL’nin üstünde olanlar da bin 100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılacak. Yani bin TL veya altında olan aylıklara 100 TL zam yapılacak, bin TL’nin üzerinde ancak bin 100 TL’nin altında olan aylıklar da bin 100 TL’ye yükseltilecek. Bu zamlar ölüm (dul-yetim) aylığı alanlara da yapılacak. Tabi bu zam sadece Bağ-Kur emeklilerine değil, SSK emeklilerine de yapılacak.