Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 68-Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

68-Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, gemilerde mürettebat için iaşe ve yemek hizmetlerine ilişkin bazı hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin kapsama giren gemilerde mürettebatının iaşesinin ikmali ve yemek hizmetleri için uygun bir standardı geliştirmekle yükümlü olduğu, 2 nci maddesinde sözleşmenin uygulanmasında yetkili makam tarafından yerine getirilecek görevler, 3 üncü maddesinde yetkili makamın gemi adamları ve armatör örgütleri, yiyecek ve sağlık sorunlarıyla ilgilenen ulusal ve yerel makamlarla yakın bir işbirliği içinde çalışacağı ve gerektiğinde bu makamların sunduğu hizmetlerden yararlanabileceği, 4 üncü maddesinde yetkili makamın yetişmiş sürekli personel (müfettişler dahil) bulunduracağı, 5 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin mürettebatın sağlık ve rahatlığını sağlamak amacıyla gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağı, 6 ncı maddesinde hazırlanacak yasa ve yönetmeliklerin taşıması gereken şartlar, 7 nci maddesinde ulusal yasa ve yönetmeliklerin bulunmadığı hallerde toplu iş sözleşmelerinin taşıması gereken şartlar, 8 inci maddesinde şikayet edilmesi halinde etkili bir denetim yapılacağı, 9 uncu maddesinde müfettişlerin gemi kaptanına veya armatöre ya da sorumlu diğer kişiye tavsiyelerde bulunabileceği, 10 uncu maddesinde yetkili makamın uygulamalarla ilgili yıllık rapor hazırlayacağı, 11 inci maddesinde yiyecek bölümünde çalışacaklar için meslek kursları düzenleneceği, 12 nci maddesinde yetkili makamın yiyeceklerin satın alınması, depolanması, korunması ve yemeklerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili olarak yerine getireceği görevler, 13 üncü maddesinde yetkili makamın bazı görevlerini başka kurumlara devretmek suretiyle yerine getirebileceği, devamı maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz