Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 73-Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

73-Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, gemi adamlarının sağlık muayenesine ilişkin hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmenin hangi gemileri kapsadığı, 2 nci maddesinde sözleşmenin kimlere uygulanacağı, 3 üncü maddesinde rapor ibraz edemeyen kişilerin gemide istihdam edilemeyeceği, 4 üncü maddesinde armatörlerin ve gemi adamlarının ilgili kuruluşlarına danıştıktan sonra yetkili makamın sağlık raporunda yer alacak hususları belirleyeceği, 5 inci maddesinde sağlık raporunun verildikten sonra en fazla iki yıl için geçerli olacağı, 6 ncı maddesinde bir şahsın gerekli koşulları taşımasa da acil durumlarda tek bir yolculuk için istihdam edilmesine yetkili makamın izin verebileceği, 7 nci maddesinde yetkili makamın sağlık raporu yerine belirlediği şekilde bir raporun verilmesini kabul edebileceği, 8 inci maddesinde sağlık raporu verilmeyen bir şahıs için ikinci, bir tetkik yapılmasına imkan sağlayacak düzenlemelerin yapılacağı, 9 uncu maddesinde yetkili makamın armatörler ve gemi adamları kuruluşlarına danışıldıktan sonra bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili görevlerini başka kuruluşa devredebileceği, devamındaki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz