Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 81-Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında Sözleşme

81-Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşmenin;

– Sanayide İş Teftişi başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan Milletlerarası Çalışma Teşkilatının her üyesinin sınai işyerlerine bir teftiş sistemi bulundurması gerektiği, 2 nci maddesinde sözleşmenin hangi işyerleri hakkında uygulanacağı, 3 üncü maddesinde iş teftiş sisteminin görevleri, 4 üncü maddesinde iş teftişin merkezi bir makamın kontrolünde olacağı, 5 inci maddesinde yetkili makam tarafından alınacak tedbirler, 6 ncı maddesinde teftiş personelinin taşıması gereken şartlar ve tabii olduğu haklar, 7 nci maddesinde iş müfettişlerinin nasıl tayin edileceği, 8 inci maddesinde gerektiğinde erkek ve kadın iş müfettişlerine özel görevler verilebileceği, 9 uncu maddesinde teftiş faaliyetlerine iştirak etmesi gerekenler, 10 uncu maddesinde iş müfettişlerin sayısı belirlenirken esas alınacak kıstaslar, 11 inci maddesinde yetkili makamlar tarafından alınması gerekli tedbirler, 12 nci maddesinde iş müfettişlerinin haiz olduğu yetkiler, 13 üncü maddesinde teftişlerle ilgili olarak iş müfettişlerine verilecek diğer yetkiler, 14 üncü maddesinde iş teftişi servislerinin gerekli hallerde iş kazaları ve meslek hastalığı vakalarından haberdar edilmesi gerektiği, 15 inci maddede iş müfettişlerinin sorumlulukları, 16 ncı maddede işyerlerinin teftiş sıklığı, 17 nci maddesinde teftiş sonucunda mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen kişiler hakkında derhal takibata geçileceği, 18 inci maddesinde iş müfettişlerine engel çıkaracak kişiler hakkında uygun cezai müeyyideler getirileceği, 19 uncu maddesinde müfettişlerin teftişlerle ilgili olarak merkezi makama rapor vereceği, 20 nci maddesinde merkezi teftiş makamının teftiş servislerinin çalışmaları hakkında yıllık rapor yayınlayacağı, 21 inci maddesinde yıllık raporun taşıması gereken şartlar,

– Ticarette İş Teftişi başlıklı İkinci Kısmının; 22 nci maddesinde sözleşmeyi onaylayan Milletlerarası Çalışma Teşkilatının her üyesinin ticari işyerlerinde bir teftiş sistemi bulundurması gerektiği, 23 üncü maddesinde ticari işyerlerinde iş teftiş sisteminin nasıl uygulanacağı, 24 üncü maddesinde ticari işyerlerinde iş teftiş sistemiyle ilgili olarak sözleşmenin 3-21 inci madde hükümlerinin uygulanabildiği ölçüde yerine getirileceği,

– Üçüncü Kısmında Muhtelif Tedbirler,

– Dördüncü Kısmında Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz