Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 88-İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme

88-İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması meselesine dair muhtelif hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin bir amme (kamu) ve parasız iş ve işçi bulma servisi bulundurmak veya bulundurulmasını sağlamak zorunda olduğu, 2 nci maddesinde söz konusu iş ve işçi bulma servisinin nasıl oluşturulacağı, 3 üncü maddesinde iş ve işçi bulma servisinin ülke genelinde yeterli sayıda olması gerektiği, 4 üncü maddesinde iş ve işçi bulma servisi kurulmasıyla ilgili politika geliştirilirken işveren ve işçi temsilcilerinin işbirliğinin sağlanması gerektiği, 5 inci maddesinde iş ve işçi bulma servislerinin politikasının nasıl oluşturulacağı, 6 ncı maddesinde iş ve işçi bulma servisinin nasıl teşkilatlanacağı, 7 nci maddesinde alınacak tedbirler, 8 inci maddesinde gençler için özel tedbirler alınması ve geliştirilmesi gerektiği, 9 uncu maddesinde iş ve işçi bulma servisi personelinin taşıması gereken şartlar, 10 uncu maddesinde iş ve işçi bulma servisinin diğer kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olması gerektiği, 11 inci maddesinde iş ve işçi bulma servisi ile kazanç gayesi gütmeyen özel iş ve işçi bulma büroları arasında işbirliğinin sağlanması gerektiği, 12 nci maddesinde sözleşmenin uygulanamayacağı yerler, sonraki maddelerinde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz