Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 96-Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme

96-Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu her üye ülkenin parasız bir kamu iş ve işçi bulma bürosu bulundurması veya bulundurulmasını sağlaması lazım geldiğine dair hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde ücretli iş bulma bürolarının tanımı yapılmış, sözleşmenin gemi adamlarının işe yerleştirilmeleri hakkında uygulanmayacağı belirtilmiş, 2 nci maddesinde ülkelerin sözleşmenin II. Bölüm hükümlerini mi yoksa III. Bölüm hükümlerini mi kabul edeceğini onay belgesinde belirteceği,

– Ücretli iş bulma bürolarının kapatılması ve diğer iş bulma bürolarının düzene kavuşturulmasıyla ilgili İkinci Bölümün; 3 üncü maddesinde kazanç gayesi güden iş bulma bürolarının sınırlı bir süre içerisinde kapatılacağı, 4 üncü maddesinde yetkili makamlarca kapatma süresi içerisinde yapılacak işlemler, 5 inci maddesinde müsaade edilebilecek iş bulma büroları, 6 ncı maddesinde kazanç gayesi gütmeyen iş bulma bürolarıyla ilgili yapılacak işlemler, 7 nci maddesinde yetkili makamın ücretsiz iş bulma bürolarının bu işi ücretsiz yaptıklarına kanaat getirmek için gerekli tedbirleri alacağı, 8 inci maddesinde sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında gerektiğinde ruhsat iptali de dahil uygun cezai yaptırımların uygulanacağı, 9 uncu maddesinde bu konuda yapılan işlemler hakkında gerekli bilgilerin verileceği,

– Ücretli İş Bürolarının Nizama Bağlanması başlıklı Üçüncü Bölümünün; 10 uncu maddesinde kazanç gayesi güden iş bulma büroları hakkında yapılacak işlemler, 11 inci maddesinde kazanç gayesi gütmeyen iş bulma büroları hakkında yapılacak işlemler, 12 nci maddesinde yetkili makamın ücretsiz iş bulma bürolarının gerçekten bu işi ücretsiz yapıp yapmadığı konusunda gerekli kontrolleri yapacağı, 13 üncü maddesinde sözleşme ve bu konudaki mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı, 14 üncü maddesinde ülkelerin bu konuda yaptığı işlemler hakkında bilgi vereceği,

– Dördüncü Bölümünde çeşitli hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz