Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 98-Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

98-Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; teşkilatlanma ve toplu pazarlık hakkı prensiplerinin uygulanmasına yönelik hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde işçilerin sendika hürriyetine halel getirecek her türlü harekete karşı korunacağı, 2 nci maddesinde işçi ve işveren teşekküllerinin doğrudan veya dolaylı olarak birbirlerine müdahalede bulunmalarına karşı korunacağı, 3 üncü maddesinde teşkilatlanma hakkına riayet edilmesini sağlamak üzere gerektiğinde milli şartlara uygun teşkilat kurulacağı, 4 üncü maddesinde ortak sözleşmeler düzenlemek üzere işverenler veya işveren teşekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında isteğe bağlı müzakere usulünden faydalanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınacağı, 5 inci maddesinde sözleşmede öngörülen teminatın silahlı kuvvetler ve zabıta kuvvetlerine hangi ölçüde uygulanacağının milli mevzuatla tayin ve tespit edileceği, 6 ncı maddesinde sözleşmenin devlet memurlarının durumlarıyla alakalı olmadığı ve onların hak ve statülerine halel getirmeyeceği, devamı maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz