Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği – Mülga

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği – Mülga

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun Ağır ve tehlikeli işler başlıklı 85 inci maddesinde; 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocukların, çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağı, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerinin Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterileceği şeklinde hüküm yer almaktaydı.

Bu Yönetmelikte söz konusu 85 inci maddeye istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 16 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmişti.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak daha sonra 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, ancak esas itibariyle 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm madde ve hükümleri yürürlükten kaldırıldı ve yerini bu yeni Kanun hükümleri aldı. Yeni Kanun çerçevesinde işyerleri ağır ve tehlikeli ayrımı yerine az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli şeklinde sınıf ayrımına tabi tutuldu. Bu doğrultuda 26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği eki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde hangi işin hangi tehlike sınıfında yer aldığı belirtildi (listeye Pratik Bilgiler bölümünde ulaşabilirsiniz).

Bu düzenlemelerle birlikte söz konusu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin uygulanabilirliği kalmadığından, 8 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile 30 Aralık 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte; Sağlık Raporu, Kadın İşçilerin Özel Günleri, Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere ait kimlik bilgilerinin saklanması, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu, Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge, Kapsam Belirleme madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktaydı.

Yönetmelik ekinde de Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge yer almaktaydı.

Çizelgede, kadınların çalıştırılabileceği işler karşısındaki (K) harfi ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler ise karşısındaki (Gİ) harfleri ile vurgulanmış, ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınların ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceği, karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmişti.