Anasayfa / Eski Haberler / Akılcı İlaç Kullanımı Projesi İle İlaç İsrafı Önlenmeye Çalışılacak

Akılcı İlaç Kullanımı Projesi İle İlaç İsrafı Önlenmeye Çalışılacak

Sponsorlu Bağlantılar

Akılcı İlaç Kullanımı Projesi İle İlaç İsrafı Önlenmeye Çalışılacak-17.02.2013

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dolayısıyla da devletin sağlık giderlerinin sürekli artış göstermesi, bu giderlerin içerisinde de en önemli payın ilaç giderlerine ait olması, doğal olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nu dolayısıyla da devleti yeni tedbirler almaya zorluyor. İlaç giderlerindeki artışın fazlalığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK daha önce dikkat çekmiş, 2002’de 5.2 milyar lira olan ilaç giderinin 2010 yılında 15.4 milyar liraya, 2011 yılında ise 16 milyar liraya yükseldiğini açıklamıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç giderlerini azaltmak için eczanelere uyguladığı ilaç iskontolarını artırma, bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkarma, reçete yazdırarak eczaneye ilaç almak üzere gidenlerden 3 kutu ilaca kadar 3 TL, üç kutuyu aşan her ilaç için ilave 1 TL reçete katılım payı alınması gibi uygulamaların yanında, bir yandan da gereksiz ilaç yazdırılmasının, kullanılmasının ve buna bağlı olarak da ilaç israfının önlenmesi için toplumda duyarlılığın artırılmasına, halkın bilinçlendirilmesine yönelik proje ve uygulamalara da ağırlık veriyor.

Bunlardan biri de Akılcı İlaç Kullanımı Projesi. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Marmara Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı yetkilileri ve proje ekibinde yer alan akademisyenler, vatandaşların ve ilgili meslek mensuplarının “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim materyalleri geliştirilmesi ve sürdürülebilir altyapı desteğinde bulunulması amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Erdoğan Özen Konferans Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık KAYA; akılcı ilaç konusunun, özellikle sağlık hizmetleri sunumunda verimlilik açısından oldukça önemli olduğunu, Türkiye’de gayrisafi milli hasılanın yüzde 6,1’inin sağlık hizmetleri için harcandığını, ilaç israfını önlenmeye çalışırken sürdürülebilirlik açısından harcanan tutarın miktarından çok harcanan tutarın karşılığının alınıp alınmadığı sorusun ön plana çıktığını belirterek, “sağlık eşittir servet, servet eşittir sağlık” ifadesini kullandı. Bu tür projeleri yaparken, harcanan miktarların karşılığını alabilmenin, verimliliğini artırabilmenin her zaman önemli olduğunu söyleyen Kaya, sağlık hizmetleri alanında ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi için, akılcı ilaçlar konusunun SGK’nın sorumluluklarından birisi olduğunun altını çizdi.

Toplantıda konuşan GSS Genel Müdürlüğü Sağlık Sigortacılığı Daire Başkanı Dr. Hanefi Gök, SGK’nın sağlık konusunda toplam 12 projesi olduğunu ifade ederek özellikle ilaç ve tıbbi malzeme fiyatlarının yeniden belirlenmesi ile kronik hastalıkların takibine ilişkin projeler hakkında detaylı bilgi verdi. SGK’nın evlerde kullanılan ilaçlarla ilgili yaptırdığı anket çalışmasına da değinen Gök, evlerde bulunan ilaçların yüzde 10,6’sının hiç kullanılmadığını, tarihi geçmiş ilaçların oranının ise yüzde 8 olduğunu belirtti.

Marmara Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet AKICI ise sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanması ile birlikte sorumluluğunun arttığını ve giderek artan nüfusa hizmet sunduğunu ifade ederek, projeye gösterdikleri destekten dolayı memnuniyetlerini vurguladı. (www.isvesosyalguvenlik.com)