Anasayfa / Haber / Anayasa Mahkemesi’nden Aday Memurları Rahatlatacak İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi’nden Aday Memurları Rahatlatacak İptal Kararı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere memur olmaya hak kazananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54, 55 ve 56 ncı maddeleri uyarınca; önce memur adayı olarak atanırlar ve adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir, yani asaleten atanmadan memurluktan çıkarılırlar. Adaylık süresi içerisinde olumlu sicil alanlar ise asaleten memurluğa atanırlar yani asaletleri tasdik edilir.

Aynı Kanunu’nun, 57. maddesinin birinci fıkrasında ise “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden devlet memurluğundan ilişiği kesilen davacının işlemin iptal edilmesi için açtığı davada, söz konusu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuş,

Anayasa Mahkemesi de bahse konu “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” biçimindeki cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 14.11.2013 gününde karar vermiş olup, konuya ilişkin gerekçeli karar 28 Şubat 2014 tarihli ve 28927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu mahkeme kararının yer aldığı 28 Şubat 2014 tarihli Resmî Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.