Anasayfa / Haber / Arabulucu Seçilmek İsteyenler İçin Başvurular Devam Ediyor

Arabulucu Seçilmek İsteyenler İçin Başvurular Devam Ediyor

Sponsorlu Bağlantılar

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde işçi ile işveren tarafları arasında toplu iş sözleşmesi düzenlenmesi aşamasında, taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde Kanunda başvurulacak çözüm yolları olarak;

– Arabuluculuk,

– Yüksek Hakem Kuruluna başvurma,

– Özel hakeme başvurma,

– Yorum davası ve eda davası,

yolları sayılmıştır.

Bunlardan arabulucu müessesesiyle ilgili düzenleme ise Kanunun 50 nci maddesi ile Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği’nde yapılmıştır.

Buna göre; arabuluculuk yapabilecek olanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Seçici Kurulca belirlenir. Seçici Kurulla ilgili iş ve işlemler Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, arabulucular görevlerine başladıktan sonra arabuluculuk uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemler ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Söz konusu Seçici Kurul ise arabulucuları Bakanlığa bu konuda başvuru yapan kişiler arasından seçer, seçilen arabulucuların listesi Resmî Gazete’de ilan edilir ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilir.

Yine Yönetmelik uyarınca; seçilen arabulucuların görev süresi üç yıldır, istekleri halinde yeniden seçilmeleri mümkündür.

Arabuluculara ücret olarak da Bakanlık veya ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Yönetmelik Ek-2’de yer alan Arabulucu Ücretleri Cetvelinde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyeri veya işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenen gösterge rakamının, memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanan tutarda ödeme yapılır. İkamet ettiği il dışında görevlendirilen arabulucuya, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir. Arabulucuya ödenecek ücret ve harcırah ise Bakanlık veya ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından arabulucu talebinde bulunan işçi – işveren tarafına önceden bildirilir, bildirilen bu miktar taraflarca banka hesabına yatırılır, arabulucuya yapılacak ödeme buradan karşılanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşağıda belirtilen illerdeki toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere Seçici Kurul tarafından Arabulucular seçileceğini duyurdu. Bu nedenle arabulucu seçilmek isteyenlerin Bakanlığa başvurması gerekiyor. Görev süreleri 30/12/2014 tarihinde dolan arabuluculardan tekrar seçilmek isteyenler de başvuruda bulunabilecek.

Arabulucu seçilmek için başvuruda bulunacak kişilerde aranan şartlar, başvuru süresi, başvuru sırasında istenilen bilgi ve belgeler ile diğer açıklamalara Bakanlığın http://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Arabulucunun Görevlendirileceği İl

Arabulucu Sayısı

Kapsadığı İller

Adana

6

Adana, Mersin, Osmaniye
Ankara

18

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu
Antalya

6

Antalya, İsparta, Burdur
Aydın

3

Avdın, Denizli, Muğla
Bursa

8

Bursa, Çanakkale, Balıkesir
Diyarbakır

3

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt. Şımak
Edirne

5

Edime, Tekirdağ, Kırklareli
Elazığ

3

Elazığ, Tunceli, Bingöl. Muş
Erzurum

3

Erzurum, Erzincan, Kars. Ağrı, Ardahan, İğdır
Eskişehir

5

Eskişehir. Afyon, Kütahya, Bilecik
Gaziantep

5

Gaziantep. Şanlıurfa. Kahramanmaraş, Hatay, Kilis
İstanbul

20

İstanbul
İzmir

15

İzmir, Manisa. Uşak
Kayseri

3

Kayseri, Kırşehir. Nevşehir
Kocaeli

10

Kocaeli, Yalova
Konya

6

Konya, Aksaray, Karaman. Niğde
Malatya

3

Malatya, Adıyaman
Ordu

3

Ordu, Giresun
Sakarya

5

Sakarya, Bolu. Düzce
Samsun

3

Samsun. Sinop, Amasya, Çorum
Sivas

3

Sivas, Tokat, Yozgat
Trabzon

3

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane. Bayburt
Van

3

Van, Bitlis, Hakkari
Zonguldak

3

Zonguldak, Karabük, Bartın