Anasayfa / Haber / Asgari İşçilik İdari Para Cezaları Artık Daha Yüksek Olacak

Asgari İşçilik İdari Para Cezaları Artık Daha Yüksek Olacak

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan asgari işçilik uygulaması çerçevesinde, eğer dosya müfettiş incelemesine gitmiş ve inceleme sonucunda eksik işçilik çıkmışsa, müfettiş tarafından yazılan raporlara istinaden, müdürlükler tarafından işverene idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, bir süredir sadece 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanıyordu. Yani sadece fark işçiliğin maledildiği aylardan ve kayıt geçersizliğinden dolayı idari para cezası uygulanıyordu.

Ancak bu uygulamada değişikliğe gidilerek, tekrar eskiye dönüldü. Artık müfettişler tarafından yapılacak asgari işçilik incelemeleri sonucunda eskiden olduğu gibi;

– İşyeri tescilsiz ise yani işyeri dosyası açtırılmamışsa veya geç açtırılmışsa süresinde işyeri bildirgesi vermemekten,

– İşyeri dosyası tescil tarihi itibariyle hiç sigortalı bildirimi yoksa, en az bir kişiye ait sigortalı işe giriş bildirgesini vermemekten,

– Fark (eksik) işçilik çıkması halinde eksik işçiliğin maledildiği aylardan ve o aylara ait ücret bordrolarındaki geçersizliklerden dolayı,

– Tebligata rağmen istenilen kayıt ve belgeler ibraz edilmemiş, geç veya eksik ibraz edilmişse, kayıt ibraz etmemekten,

idari para cezası uygulanacak.

Bu durumda da asgari işçilik incelemelerinde mümkün oldukça işlemleri müdürlüklerde sonuçlandırmak, bunun için de işyeri dosyası tescil ettirmek ve işçilik bildiriminde bulunmak, işverenlerin işlerini çabuklaştıracağı gibi, menfaatlerine de olacaktır. Çünkü, çıkan fark işçiliğin müfettiş incelemesine gitmeden müdürlükte ödenmesi halinde, asgari işçilik oranlarının yüzde 25 eksiği esas alınarak hesaplama yapıldığı gibi, gecikme zammı ve cezasıyla birlikte sadece eksik işçiliğe ait prim tahsil edilmekte, herhangi bir idari para cezası da uygulanmamaktadır.

Asgari işçilik uygulaması konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklamalar;

Asgari İşçilik Uygulaması – Örnek Hesaplamalar – Uzlaşma

Asgari İşçilikte Teftişten Sarfınazar (İncelemeden Vazgeçme) Nedir ?

başlıklı yazılarda yer almaktadır.