Anasayfa / Pratik Bilgiler / Asgari İşçilik Oranları Listesi

Asgari İşçilik Oranları Listesi

Sponsorlu Bağlantılar

Dönemler İtibariyle Asgari İşçilik Oranı Listeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihale konusu işlerle özel bina inşaatlarına yönelik olarak yürütülmekte olan asgari işçilik uygulaması çerçevesinde, işin yürütümü için Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı ve yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitinde Kurum tarafından yayımlanan, belirli dönemlerde yenilenen asgari işçilik oranları listesi esas alınmaktadır.

SSK döneminde iki, SGK döneminde ise üç olmak üzere toplam beş kez asgari işçilik oranı listesi yayımlanmış olup, bunlardan en 01.03.2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi yürürlüktedir. Ancak işin yapıldığı döneme göre daha önceki listeler de uygulanmaktadır.

Söz konusu asgari işçilik oranları listeleri ve bunların uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almakta olup, listelere ise BURADAN ulaşabilirsiniz.

● 03.09.1999 tarih 16 – 192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

(29.09.2005 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.)

● 29.09.2005 tarih – 25951 sayılı ve 22.06.2006 tarih – 26206 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

(29.09.2005 – 11.05.2010 tarihleri arasında yürürlükte kalmıştır.)

● 12.05.2010 tarih – 27579 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

(12.05.2010 – 07.07.2012 tarihleri arasında yürürlükte kalmıştır.)

● 08.07.2012 tarih – 28347 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

(08.07.2012 – 28.02.2014 tarihleri arasında yürürlükte kalmıştır.)

● 01.03.2014 tarih – 28928 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

(01.03.2014 – 22.07.2015 tarihleri arasında yürürlükte kalmıştır.)

● 23.07.2015 tarih – 29423 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

(23.07.2015 – 25.05.2017 tarihleri arası yürürlükte kalmıştır.)

● 26.05.2017 tarih – 29423 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

(26.07.2017 tarihinden beri yürürlüktedir.)

Listelerin Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar:

İhale konusu işler ile özel bina inşaatlarına yönelik asgari işçilik uygulamasında;

● İşin yapıldığı tarihler (işin başlangıç – bitiş tarihleri) arasında yürürlükte olan listedeki asgari işçilik oranları esas alınacaktır.

● İşin yapıldığı tarihler arasında birden fazla liste yürürlükte kalmışsa, işçilik oranı en düşük olan liste, işçilik oranları aynı ise en son liste, tek bir listede o işe ait işçilik oranı yer alıyorsa o liste esas alınacaktır.

● İşin yapıldığı dönemden sonra yayımlanmış bir liste varsa ve o listedeki işçilik oranı işin yapıldığı dönemde yürürlükte olan listedeki işçilik oranından düşükse, işçilik oranı düşük olan bu liste esas alınacaktır.

● İşin yapıldığı dönemde yürürlükte olan listede o işe ait işçilik oranı yoksa, daha sonra yayımlanmış listede oran varsa, bu sonraki liste esas alınacaktır.

● Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğlerdeki asgari işçilik oranları dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya prim borcu idari aşamada kesinleşmiş ise bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılmayacaktır.

● Yapılan işe ait asgari işçilik oranı listede yok ise işçilik oranı incelemeyi yapan müfettiş, SMMM, YMM veya Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından Asgari İşçilik Tespit Komisyonundan sorulacaktır.

● Listelerde yer alan asgari işçilik oranları, müfettiş veya SMMM, YMM tarafından yapılan incelemelerde esas alınmakta, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından yapılan hesaplamalarda, listelerde yer alan oranların % 25 eksiği, yani % 75’i esas alınmaktadır.