Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanarak 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikle birlikte;

– 1 Ağustos 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik,

– 11 Ocak 1989 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik, askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair usul ve esasları düzenlemekte ve askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerini kapsamaktadır.

Askeri işyeri kapsamına; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) ve İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerleri girmektedir.

Yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerleri kapsamına ise 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen denetime tabi harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeler üreten işyerlerinden (a) ve (b) bendi kapsamı dışında kalan işyerleri girmektedir.

İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye’de kurulan askerî işyerleri ise diğer askerî işyerleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Yönetmelik uyarınca; askerî iş müfettişleri, askerî işyerlerinde yapılacak teftişlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleriyle aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir. Yukarıda kapsamı belirtilen askerî işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi askerî iş müfettişleri tarafından yapılır ve bunlar tarafından yapılan denetim ve teftişler, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın işyerlerinin denetim ve teftişi ile ilgili hükümlerine göre yürütülür. Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılır.

Yönetmelikte;

– Askerî işyerleri ve diğer askerî işyerlerinin, yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi,

– Teftiş zamanı ve işyeri belgeleri,

– Askerî işyerleri ve diğer askerî işyerlerinde, yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde işin durdurulması,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.