Anasayfa / Yargı Kararları / Bağ-Kur Uygulamaları İle İlgili Yargıtay Kararları

Bağ-Kur Uygulamaları İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; oda kaydı devam ettiği halde vergi kaydı sona erdiği için sigortalılığı durdurulan kişinin ilgili dönemde 1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olduğunun tespiti istemi, basamak farkı nedeniyle prim borcu çıkarılan kişinin buna ilişkin Kurum işleminin iptali ve sigorta basamağının belirlenmesi talebi, basamak intibakının ne şekilde olacağı ve tahsis talep tarihi itibarıyla hangi basamak üzerinden aylık bağlanması gerektiği, basamak farkından kaynaklanan yaşlılık aylığı nedeniyle borcunun bulunup bulunmadığı, 12.basamaktan 23.basamağa yükselerek prim ödenmesine karşın eksik bağlanan yaşlılık aylığının düzeltilmesi, yaşlılık (emekli) aylığına hak kazandığının tespiti ile fazladan alınan 8 aylık primin iadesi, vergi kaydı nedeniyle belirtilen tarihler arasında 1479 sayılı Yasa’ya tabi zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti istemi, belirtilen tarihler arası isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti ile yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesi istemi, muhtar olarak görev yaptığı dönem için sigortalı olduğunun tespiti istemi, emekli aylığı bağlanmasına hak kazandığının tespiti istemi, trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirin, 1479 sayılı Yasanın 63. maddesi uyarınca tazmini, 3201 sayılı Yasa uyarınca borçlanılan sürenin basamak intibakında esas alınmasıyla emekliliğe esas alınacak basamağın tespiti, yurtdışı borçlanmasıyla emekli aylığına hak kazandığının tespiti, Bağ-Kur sigortalısını kasten öldüren kişinin Kuruma karşı sorumluluğu, sigortalık süresinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti, ilk tevkifat kesintisinin yapıldığı tarihten itibaren sigortalı olduğunun tespiti, usulsüz sağlık karnesi kullandığı gerekçesiyle kendisinden talep edilen tutarı borçlu olmadığının tespiti, haksız eylemden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi, SSK ile Bağ-Kur sigortalılığının çakışmasında geçerli sigortalılığın tespiti, malullük aylığının kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptali ve aylığın tekrar bağlanması, birden fazla kapsamda sigortalılığı olan kişiye emekli aylığını bağlayacak kurumun tespiti, çifte sigortalılıkta tabi olunan sigortalılığın tespiti, sigortalılığın başlangıcı, sağlık sigortası, maluliyet aylığı almaya hak kazandığının tespiti, sosyal güvenlik destek primi gibi konuları Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Alacaklı ile borçlu sıfatının birleşmesi

• Aylığı bağlayacak kurum

• Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi

• Bağ-kur kapsamında sigortalı sayılanlar

• Bağ-kur sigortalılığının iptali

• Bağ-kur sigortalılığının tespiti

• Bağkur sigortasında basamak farkı

• Borçların yeniden yapılandırılması

• Cezaya ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten sebepler

• Çakışan sigortalılık

• Çalışma süresinin tespiti

• Çift sigortalılık

• Eksik araştırma ve inceleme

• Eksik bağlanan yaşlılık aylığı

• Fark aylığı

• Hak düşürücü süre

• Harç muafiyeti

• İsteğe bağlı sigortalılık

• İş gücü kaybı

• Kendi hesabına çalışma

• Kısmi prim ödeme koşulları

• Kontrol muayenesi

• Kurum işleminin iptali

• Maddi tazminat

• Malulen emeklilik

• Maluliyet aylığı

• Menfi tespit

• Organ nakli

• Ödenen primlerin tahsili

• Prim tevfikatı

• Rayiç bedelin belirlenmesi

• Resen tescil mükellefiyeti

• Sağlık yardımı

• Sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar

• Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu

• Sigortalılığın tespiti ile kurum işleminin iptali

• Sigortalılık süresi

• Sosyal güvenlik destek primi

• Tarım Bağ-kur sigortası

• Tedavi giderleri

• Üçüncü kişinin sorumluluğu

• Yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti

• Yaşlılık aylığından yararlanma koşulları

• Yurt dışı çalışma süresinin borçlanılması