Anasayfa / Dosyalar / Basın İş Mevzuatı Dosyalar / Basın İş Kanununda Kıdem Tazminatı

Basın İş Kanununda Kıdem Tazminatı

Sponsorlu Bağlantılar

Hizmet akdinin işveren tarafından bildirimli olarak feshi halinde, gazeteciye her hizmet yılı ve küsuru için son aylığı esas alınmak suretiyle her yıl için bir aylık ücret tutarında kıdem tazminatı verilir. Yıllık hizmetin altı aydan az kısmı dikkate alınmaz. İlk sözleşme yılında bu miktar hesaplanmaz. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

Bir defa kıdem tazminatı alan gazetecinin kıdemi, yeni işine girişinden itibaren hesaplanır. Ancak, buna aykırı olarak işverenle gazeteci arasında yapılacak sözleşme de geçerlidir.

İşverenin maddi imkansızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, ödeme en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu taksitlendirme o iş yerinin vergisini tahakkuk ettiren vergi dairesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir.(isvesosyalguvenlik.com)