Anasayfa / Haber / Bazı Sektörlerde Yer Alan İşyerlerinin Tehlike Sınıfları Değiştirildi

Bazı Sektörlerde Yer Alan İşyerlerinin Tehlike Sınıfları Değiştirildi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Tehlike sınıfının belirlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesine istinaden yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde üçe ayrılmış, hangi işyerlerinin hangi tehlike sınıfına girdiği ve NACE Rev.2_Altılı Kod’ları Tebliğ ekindeki Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmişti.

4 Şubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu listede yer alan bazı işyerlerinin bağlı oldukları tehlike sınıfları aşağıdaki gibi değiştirildi.

• 46.72.03 NACE kodunda yer alan, değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.) işyerlerinin “Tehlikeli” olan tehlike sınıfı “Az Tehlikeli” olarak,

• 46.73.02 NACE kodunda yer alan, boya, vernik ve lak toptan ticareti işyerlerinin “Çok Tehlikeli” olan tehlike sınıfı “Tehlikeli” olarak,

• 46.75.04 NACE kodunda yer alan, zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler) işyerlerinin “Çok Tehlikeli” olan tehlike sınıfı “Tehlikeli” olarak,

• 95.25.02 NACE kodunda yer alan, mücevherlerin onarımı işyerlerinin “Az Tehlikeli” olan tehlike sınıfı “Tehlikeli” olarak,

değiştirildi.

Yapılan bu değişikliklerle 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinden;

• 446.72.03 NACE kodunda yer alan, değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.) işyerlerinin 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle başlayan iş güvenliği uzmanı – işyeri hekimi – diğer sağlık personeli çalıştırma – görevlendirme zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihine kadar ortadan kalkmış oldu, daha doğrusu isteğe bağlı hale geldi.

• 95.25.02 NACE kodunda yer alan, mücevherlerin onarımı işyerlerinin ise 1 Temmuz 2016 tarihine kadar iş güvenliği uzmanı – işyeri hekimi – diğer sağlık personeli çalıştırma – görevlendirme zorunluluğu yokken, 4 Şubat 2014 tarihinden itibaren bu işyerleri için zorunlu hale geldi (Bkz. Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı yazı).

Söz konusu Tebliğ eki listeye İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları sayfasından ulaşabilirsiniz.