Anasayfa / Soru - Cevap / Borcuna Karşılık İşçinin Ücreti Haciz veya Takas Edilebilir mi ?

Borcuna Karşılık İşçinin Ücreti Haciz veya Takas Edilebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 35 inci maddesinde; işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir yada temlik olunamayacağı, ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktarın bu paraya dahil olmadığı, nafaka borcu alacaklılarının hakları saklı olduğu, belirtilmiştir.

Aynı şekilde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun;

407 nci maddesinde, işverenin işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, yani işçinin borcunun işçinin ücret alacağından düşemeyeceği; ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı (mahkeme) kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceği, ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu,

410 uncu maddesinde; işçilerin ücretinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği, başkasına devredilemeyeceği ve rehnedilemeyeceği, ancak işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktarın, bu orana olmadığı, nafaka alacaklılarının haklarının saklı olduğu, gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesinin geçersiz olduğu,

belirtilmiştir.

Dolayısıyla işçilerin aylık ücretlerinin en fazla dörtte biri borcuna karşılık haczedilebilir. Örneğin; bekar işçi asgari geçim indirimi dahil aylık net 846 lira tutarındaki asgari ücrette en fazla 211,5 lirası haczedilebilir. Ancak, eşler arasındaki uyuşmazlıklar veya boşanma olayları nedeniyle tarafların mahkemelik olması halinde, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar veya boşanma halinde hakimin takdir edeceği nafaka ücreti bu sınırlamaya tabi değildir.