Anasayfa / Haber / Bu Düzeneleme Yapılırsa Bir İşçi Çalıştıran Bile Ücreti Bankaya Yatıracak

Bu Düzeneleme Yapılırsa Bir İşçi Çalıştıran Bile Ücreti Bankaya Yatıracak

Sponsorlu Bağlantılar

Kayıt dışılığın önlenmesi ve çalışanların gerçek ücretleri üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimlerinin sağlanması amacıyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 10 ve üzeri çalışanı olan tüm işyerlerinde, çalışanlara ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak kapsamında yapılan ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunluluğu getirilmişti (Bkz. İşçi Ücretlerini Banka Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğu – Kapsama Giren İşyerleri – Uygulanacak Cezalar). Uygulama halen bu şekilde devam etmekte olup, 4857 sayılı İş Kanununun 102/a maddesi uyarınca da ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için 139 lira idari para cezası uygulanmaktadır.

30 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planına göre, kayıt dışılığın azaltılması kapsamında alınacak tedbirlerden biri de bu konuyla ilgili (Bkz. İşsizliği Azaltıp İstihdamı Artırmayı Amaçlayan 2014-2023 İstihdam Stratejisi Yayımlandı, İşsizliği Azaltmak – İstihdamı Artırmak İçin 2023’e Kadar Yapılacak Çalışmalar).

Bu çerçevede alınacak tedbir uyarınca, Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik’in kapsamı genişletilerek, işyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın işçi ücretlerinin banka kanalıyla ödenmesi sağlanacak. Dolayısıyla bu tedbir hayata geçirildiğinde, sadece 10 ve üzeri çalışanı olan işyerleri değil, bir işçi çalışan işyerlerinde bile ücret, prim, ikramiye gibi çalışana yapılan bütün ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunlu olacak, yani elden ödeme yapılamayacak.

Ancak bu uygulama bütün işyerlerini mi kapsayacak, yoksa sadece belli sektörlerde yer alan işyerlerini mi kapsayacak, bu Yönetmelikte yapılan düzenleme gösterecek.