Anasayfa / Haber / Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlandı.

• Yönetmeliğin;

– “Bildirimler” başlıklı 7 nci maddesi 30/12/2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

– “Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi başlıklı” 9 uncu maddesi ve “Harici acil durum planı” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2017 tarihinde,

– Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girecek.

• 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ise 1/1/2014 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacak.

• Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine istinaden yapılmış bildirimler bu yeni Yönetmeliğin eklerinde bildirimi gerektirecek bir değişiklik yapılıncaya kadar bu yeni Yönetmeliğe göre yapılmış sayılacak.