Anasayfa / Haber / Büyük Kaza Önleme Belgesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Büyük Kaza Önleme Belgesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

4 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğ; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanacak. Bu kapsama Yönetmelik Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kurulular giriyor.

Büyük kaza önleme politikası (BKÖP) belge formatı; 24/1/2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Ek-1’inde belirtilen biçim ve genel kurallardan ilgili olanları dikkate alınarak hazırlanan ve bu Tebliğin ekinde belirtilen BKÖP belgesinde bulunması gerekli bilginin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralamasını içerecek şekilde düzenlenecek.

Tebliğ uyarınca; alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi Tebliğin ekinde yer alan bilgileri içeren ve Büyük kaza önleme politikası belgesi formatına göre büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamak veya hazırlatmak zorunda. Bu şekilde hazırlanan BKÖP belgesinin her sayfası işletmeci veya işletmecinin yasal vekili tarafından paraflanacak, son sayfası ıslak/elektronik imza ile imzalanacak ve imza sirkülerinin bir kopyası belge ekine konulacak. BKÖP belgesini imzalayan kişinin işletmeci tarafından yetkilendirilmiş olması durumunda bu kişiye ait yetki belgesi de BKÖP belgesine eklenecek.

Hazırlanacak büyük kaza önleme politika belgesinde bulunması gereken bilgiler yönetmelik ekinde yer alıyor.

Söz konusu Tebliğ metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.(isvesosyalguvenlik.com)