Anasayfa / Pratik Bilgiler / C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Meslek Dalı İle İşyeri Tehlike Sınıfı İlgi Tablosu

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Meslek Dalı İle İşyeri Tehlike Sınıfı İlgi Tablosu

Sponsorlu Bağlantılar

Bu tablo; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemek üzere 14 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ ekinde yayımlanmış olup, daha sonra bu Tebliğ 26 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır, dolayısıyla tablonun uygulanabilirliği kalmamıştır.

Tebliğde 6331 sayılı Kanunun söz konusu 8 inci maddesinde yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemekteydi. Yani tabloda A sınıfı iş güvenliği uzmanları yerine geçici bir süre için C sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırılabilecek sektörler düzenlenmişti.