Anasayfa / Bilgi / Çalışanlar İçin Zorunlu Bireysel Emeklilik Nasıl Uygulanacak ?

Çalışanlar İçin Zorunlu Bireysel Emeklilik Nasıl Uygulanacak ?

Sponsorlu Bağlantılar

Kısaca BES olarak adlandırılan bireysel emeklilik sistemi uygulamasının tüm çalışanlar için zorunlu hale geleceği konusu öteden beri gündemdeydi.

Nitekim biz de daha önce Bireysel Emeklilik Tüm Çalışanlar İçin Zorunlu Hale Gelebilir başlıklı haberimizde değinmiştik.

Nihayet konuya ilişkin olarak 10 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” başlıklı Ek 2 nci madde ile yapıldı. Uygulamanın ayrıntısı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek.

Söz konusu madde uyarınca uygulama aşağıdaki gibi olacak.

Uygulamanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Tüm çalışanların bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve çalışan devam etmek istemezse belirli bir süre sonra uygulamadan çıkabilecek.

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle işverenler tüm çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine dahil edecek. İşverenler, Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen sigorta şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına çalışanlarını dâhil edebilecek.

Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilecek, yani sistemden çıkabilecek. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilecek. Söz konusu iki ay içerisinde cayma hakkını kullanmayan çalışanlar ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecekler.

Uygulama Kimleri Kapsayacak ?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış olan, 4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm çalışanlar bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek.

Kesinti Ne Kadar Olacak ?

Kanun uyarınca çalışanlardan bireysel emeklilik katkı payı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazançlarının yüzde 3’ü oranında kesinti yapılacak. Örneğin asgari ücretle çalışanlardan, her ay aylık olarak 49 lira 41 kuruş BES kesintisi yapılacak.

Bakanlar Kurulu; isterse bu yüzde 3’lük kesinti oranını iki katına yani yüzde 6’ya kadar artırabilecek veya yüzde 1’e kadar azaltabilecek, katkı payına maktu limit getirebilecek, yani katkı payını belirli bir miktar olarak belirleyebilecek.

Çalışan kişi isterse, ücretinden yukarıda belirtilen orandan daha yüksek oranda BES kesintisi yapılmasını isteyebilecek.

İşveren çalışanın ücretinden kestiği BES katılım payını, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü ilgili sigorta şirketinin hesabına aktaracak.

İşyeri Değişirse Ne Olacak ?

Yukarıda belirtildiği şekilde BES sistemine dahil olan çalışanın işyerini değiştirmesi halinde; yeni işyerinde yukarıda belirtildiği şekilde bir emeklilik planı varsa buna dahil olacak, çalışanın eski işyerindeki birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacak. Eğer yeni işyerinde emeklilik planı yoksa, çalışan isterse önceki işyerinde dahil olduğu emeklilik sistemine katkı payı ödemeye devam edecek, istemezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak, yani sistemden çıkacak. Çalışan bu konudaki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketine bildirecek.

İşveren Katkısı Olacak mı ?

Kanun uyarınca, BES sistemine dahil edilen çalışanla ilgili olarak sadece çalışandan katkı payı kesilecek, işverenden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Ancak işveren isterse çalışanı adına kendisi de katkıda bulunabilir. Buna herhangi bir engel yok.

Devlet Katkısının Miktarı

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payının yüzde 25’ine kadar Devlet Katkısı sağlanacak. Yani 100 lirada Devlet Katkısı en fazla 25 lira olacak. Yıllık Devlet katkısı tutarı yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemeyecek.

Sistemde Biriken Paranın Değerlendirilmesi ve Yapılacak Kesinti

Çalışan adına bireysel emeklilik sistemine yatırılan para, ilgili sigorta şirketi tarafından nemalandırılacak, yani çeşitli yatırımlarda değerlendirilecek, dolayısıyla yatan para olduğu gibi kalmayacak. Ayrıca ilgili sigorta şirketi tarafından, fon işletim gideri kesintisi dışında başka herhangi bir kesinti yapılamayacak.

Emeklilik Hakkını Elde Etmeden Sistem Ayrılacakların Durumu

Bireysel emeklilik sistemine dahil olduktan sonra emeklilik hakkı kazanmadan sistemden ayrılan çalışan, birikmiş parasını alabilecek.

Ayrıca; vefat veya maluliyet gibi zorunlu nedenler dışında, kendi isteğiyle emekli olmadan önce herhangi bir anda sistemden ayrılan kişiden;

– 10 yıl sistemde kalmadan ayrılmış ise getirisi üzerinden yüzde 15,

– 10 yıl veya daha fazla sistemde kalmışsa getirisi üzerinden yüzde 10,

oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılacak.

Sorumluluk İşverende Olacak

Çalışanların ücretinden BES katkı payı kesintisinin yapılması ve ilgili sigorta şirketine aktarılması konusunda sorumluluk işverene ait olacak. İşverenin çalışanlar için getirilecek bu zorunlu BES uygulaması konusundaki sorumluluklara uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. (isvesosyalguvenlik.com)