Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun “Üçlü Danışma Kurulu” başlıklı 114 üncü maddesinde; çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere, üçlü temsile dayalı istişari mahiyette bir danışma kurulu oluşturulacağı, Kurulun çalışma usul ve esaslarının çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, Yönetmelik de bu maddeye istinaden düzenlenmiş ve 4 Nisan 2004 Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte söz konusu 114 üncü madde doğrultusunda Üçlü Danışma Kurulunun teşekkülü, görev ve yetkileri, organları, toplanması, çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte;

– Üçlü danışma kurulunun teşekkülü,

– Üçlü danışma kurulunun görevleri,

– Kurul toplantı zamanı,

– Toplantı gündemi,

– Çalışma komisyonlarının oluşum ve işleyişi,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik uyarınca Üçlü Danışma Kurulu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya Müsteşarı başkanlığında, gündem konularına göre Bakanlık, bağlı ve ilgili kurumların birim amirlerinden, işçi sendikaları konfederasyonlarından birer ve en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonundan üç temsilciden, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer temsilciden oluşur. Kurul, her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez toplanır, ayrıca başkanın veya kurul üyelerinden üçünün yazılı istemde bulunması halinde olağanüstü de toplanabilir. Kurulun büro hizmetleri Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Kurul çalışmaları ile komisyon raporlarının yayınlanması kurulun iznine bağlıdır. Ayrıca Kurul kişilere ya da kuruluşlara hazırlattığı araştırma ve benzeri çalışmaları da yayınlatma yetkisine sahiptir.