Anasayfa / Eski Haberler / Çalışma Hayatında da Bazı Değişiklikler Yapan Anayasa Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

Çalışma Hayatında da Bazı Değişiklikler Yapan Anayasa Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 7/5/2010 tarihinde 72 ret oyuna karşı 336 oyla kabul edilen, Cumhurbaşkanının 12/5/2010 tarihli onayının ardından 13/5/2010 tarih – 27580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, anamuhalefet partisinin Anayasa Mahkemesine açtığı yürürlüğün durdurulması ve iptal davası sonucu Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarih – E: 2010/49, K: 2010/87 sayılı kararı ile bazı maddeleri kısmen iptal edilen 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, kabul oyu 367’nin altında kaldığından, yani üçte iki çoğunluk sağlanamadığından, Anayasanın 175 inci maddesi uyarınca referanduma sunulmuş ve referandum 12/9/2010 tarihinde yapılmıştı.

Referandumun kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından 23/9/2010 tarih – 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kesin sonuçlara göre halkoylamasına katılım oranının % 73.71, Evet oylarının geçerli oylara oranının % 57.88, Hayı oylarının geçerli oylara oranının % 42.12 olduğu belirtildi. Dolayısıyla yapılan Anayasa değişiklikleri yürürlüğe girdi.

Değişiklik paketi 26 maddeden ibaret olup, Anayasa’da çalışma hayatına ilişkin olarak da aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapıldı;

• Anayasanın 51 inci maddesinde yer “alan aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” şeklindeki yasak kalktı.

• Anayasanın 53 üncü maddesinde yer alan “aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz” şeklindeki yasak kalktı.

• Anayasanın 53 üncü maddesine eklenen fıkralarla memurlar ve diğer kamu görevlileri için de toplu sözleşme yapma hakkı getirildi.

• Anayasanın 54 üncü maddesinde yer alan “Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumludur” şeklindeki üçüncü fıkra kaldırıldı, dolayısıyla artık sendikaların böyle bir sorumluluğu kalmadı.

• Anayasanın 54 üncü maddesinde yer alan “siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz” şeklindeki yasak kalktı.

• Anayasanın 128 inci maddesine eklenen cümle ile memurlar ve diğer kamu görevlilerine kanunlarda düzenlenenlerin haricinde toplu sözleşme ile de malî ve sosyal haklar sağlanma imkanı getirildi.

• Anayasanın 129 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezaları da dahil bütün disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıldı.

• Anayasasının 166 ncı maddesinde yapılan değişiklik ve ekleme ile Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal kuruluş haline geldi.

5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un tam metnine 23/9/2010 tarihli Resmi Gazete’den (http://www.resmigazete.gov.tr/adresinden) ulaşabilirsiniz.