Anasayfa / Haber / Çalışma Hayatıyla İlgili Yapılacak Düzenlemeler Netleşti

Çalışma Hayatıyla İlgili Yapılacak Düzenlemeler Netleşti

Sponsorlu Bağlantılar

Ak Parti seçimler öncesinde birçok vaatte bulunmuş, 64. Hükümet Programında bu vaatlere yer vermişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümet programında yer alan hedeflerin hayata geçirilmesi konusunda hazırlanan eylem planını açıkladı.

Söz konusu eylem planı uyarınca çalışma hayatıyla, sosyal hayatla, esnafla, emeklilerle ilgili olarak uygulamaya geçirilecek hedefler şunlar;

İlk 3 Ay İçinde Hayata Geçirilecek Hedefler

İlk üç ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanan çalışma hayatıyla, sosyal hayatla, gençlerle, emeklilerle, kadınlarla, esnafla ilgili vaat ve hedefler şunlar;

– Çalışma hayatına esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

– Çeyiz hesabı uygulaması başlatılacak.

– Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engeller kaldırılacak.

– Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

– Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak.

– Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanlar kadroya geçirilecek.

– İlk kez iş bulan her gencin ücretinin bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanması sağlanacak.

– Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.

– Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi kaldırılacak.

– Tüm işçi ve Bağ – Kur emeklilerine yıllık ilave bin 200 lira verilecek.

– Muhtarların maaşı bin 300 liraya yükseltilecek.

– Esnafa düşük faizli kredi uygulamasına devam edilecek, ayrıca 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek.

– Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacak düzenleme yapılacak.

– Çalışanların doğuma bağlı izin ve diğer haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak.

– Çalışan kadınlara doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı, çocuğun okula başlama yaşına kadar da kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak.

– Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

– Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşmasına yönelik tedbirler alınacak.

– İlave yüzde 6 oranındaki sigorta primi işveren hissesi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılacak.

– Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazancından vergi alınmayacak.

– Sosyal destek alan vatandaşlardan istihdam edilenlerin sigorta primi işveren hissesinin bir kısmı veya tamamı devlet tarafından karşılanacak.

– Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız parasal destek verilecek, ayrıca yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.

– 65 yaş aylığı alan yaşlılar kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşları kesilmeyecek.

6 Ay İçinde Hayata Geçirilecek Hedefler

Altı ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanan çalışma hayatıyla ilgili hedefler şunlar;

– İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.

– Meslek yüksekokulu mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilecek.

– Organize Sanayi Bölgeleri dışında açılacak özel mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına da eğitim desteği verilecek.

– Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek, rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak.

– Aktif İşgücü Programlarına ilişkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

– Vergi beyannameleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet belgeleri birleştirilecek.

– Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak.

– İşyeri açma ve çalışma ruhsatları basitleştirilecek, uygulama birliği sağlanacak.

1 Yıl İçerisinde Hayata Geçirilecek Hedefler

Bir yıl içerisinde genel sağlık sigortası, çalışma hayatı ve sosyal hayatla ilgili hedefler şunlar;

– Sosyal Yardım Kanunu çıkarılacak, bütünleşik bir sosyal destek sistemi kurulacak.

– İş uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuk sistemimize kazandırılması için çalışma yapılacak.

– Genel Sağlık Sigortası kapsamında uygulanan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemeleri gözden geçirilecek. (isvesosyalguvenlik.com)