Anasayfa / Haber / Devlet Destekleri Tek Merkezden Takip ve Kontrol Edilecek

Devlet Destekleri Tek Merkezden Takip ve Kontrol Edilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik 30 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aslında devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi uygulaması, 23/10/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ile getirilmişti. Ancak kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan devlet destekleriyle ilgili izleme, takip ve kontrolü sağlayacak veri aktarımına ilişkin söz konusu yönetmelik yeni yayımlandı.

Yönetmelik; kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan uygulamaların izlenmesi, her türlü kayıt ve verinin elektronik ortamda Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarılması ve bu verilerin paylaşılması ile kayıt ve veri verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenliyor.

Buradaki teşebbüs kapsamına, piyasada mal ve/veya hizmet üreten, pazarlayan veya satan gerçek ya da tüzel kişiler; mali fayda kapsamına ise teşebbüslere, kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla uygulanan tedbirler vasıtasıyla herhangi bir şekilde sağlanan ekonomik değerler giriyor.

Teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan bütün uygulamalara ait veriler, bu faydayı sağlayan kurum ve kuruluşlardaki veri aktarmakla görevli personel tarafından Devlet Destekleri Bilgi Sistemi (DDBS)’ne aktarılacak, veriler sistemde saklanacak, raporlanacak ve izlenecek.

Kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesine katkı sağlamak üzere, DDBS’de kayıtlı verilere erişime Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde izin verilebilecek.

Tarım, balıkçılık ve hizmet sektörlerindeki devlet desteklerini bu uygulama kapsamına girmiyor.