Anasayfa / Haber / Devlet Memurlarıyla İlgili Uygulamada Karşılaşılan Bazı Tereddütler Giderildi

Devlet Memurlarıyla İlgili Uygulamada Karşılaşılan Bazı Tereddütler Giderildi

Sponsorlu Bağlantılar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan 4 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ madde başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Tebliğ metnine ise http://www.resmigazete.gov.tr/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

———————–

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 4)

I. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma
2. Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
3. Korunmaya Muhtaç Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları
4. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
5. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
6. Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
7. Ortak Açıklamalar
II. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI E-UYGULAMA VERİ GİRİŞLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
III. HAKLARINDA BAZI SUÇLARDAN CEZA SORUŞTURMASI YAPILAN VE/VEYA BU SUÇLARDAN MAHKUM OLAN DEVLET MEMURLARI HAKKINDA DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
IV. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT