Anasayfa / Eski Haberler / E-Reçete Uygulaması Temmuz Ayında Bütün İllerde Başlayacak

E-Reçete Uygulaması Temmuz Ayında Bütün İllerde Başlayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık alanındaki yolsuzluk ve suiistimalleri önlemek, kontrol ve denetimi kolaylaştırmak, sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşmasını sağlamak için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu uygulamalardan biri olan ilaç raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi yani e-rapor uygulaması 1 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Daha önce ilaç raporları kağıt ortamında düzenlenmekte, hastanın o ilaç raporunun aslını devamlı muhafaza etmesi, ilaç yazdırmak ve almak için sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelere her gidişinde ilaç raporunun aslını yanında götürmesi, hatta bir fotokopisini de ilaç alımı sırasında eczaneye vermesi gerekmekteydi. Ancak elektronik uygulamaya geçildiğinden beri, doktorlar ilaç raporunu internet üzerinden hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlemekte, hasta doktorun yazdığı ilaç reçetesi ile eczaneye gittiğinde, T.C. Kimlik Numarası eczane tarafından MEDULA sistemine girilerek, hasta adına düzenlenmiş olan ilaç raporu sistemden görülerek hastanın ilacı verilmekte, dolayısıyla hasta veya yakının elinde ilaç raporu götürmesine gerek kalmamaktadır. Ayrıca sahte ilaç raporu düzenlenmesi de önemli ölçüde zorlaştırılmış olmaktadır.

Benzer bir uygulama e-reçete olarak, ilaç reçeteleri için de getirilecek. Bu uygulama ile ilaç raporlarında olduğu gibi ilaç reçeteleri de MEDULA sistemi üzerinden düzenlenecek, doktor tarafından hastaya kağıt ortamında reçete verilmeyecek, hasta eczaneye gittiğinde T.C. Kimlik Numarası MEDULA sisteminde girilerek hasta adına yazılmış olan reçete sistemde görünecek, reçetede yazılı olan ilaçlar hasta veya yakınına verilecektir. Böylece artık hasta veya yakının elinde reçete ile eczaneye gitme mecburiyeti de ortadan kalkmış olacaktır. Buna ilişkin deneme amaçlı pilot uygulama ilk olarak Ankara 29 Mayıs Özel Hastanesi’nde başlamıştı. 24/04/2012 tarihinde ise Eskişehir ilinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında pilot uygulama başlatıldı, herhangi bir değişiklik olmaz ise e-reçete uygulaması 1 Temmuz 2012 tarihinde bütün illerde hayata geçecek. Böylece sahte reçete düzenlenmesi, reçetelerde tahrifat yapılması gibi suiistimaller de zorlaşacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hayata geçirilmesi planlanan diğer bir uygulama ise Avuç İçi Damar İzi Tarama Yöntemiyle Kimlik Doğrulama Sistemi olacak. Kurum Başkanı Fatih ACAR daha önceki açıklamalarında bu uygulamaya yer vermişti (24/12/2011 tarihli haber). Bu sistemde, önce bir cihaz vasıtasıyla hastanın avuç içi damar izi taranarak MEDULA sitemine kaydedilecek, hasta sağlık hizmet sunucusuna gittiğinde avuç içini tarama cihazına avuç içini okutacak, hasta sistemde kayıtlı ve sağlık yardımlarından yararlanma hakkı da varsa provizyon alınabilecek, hasta ancak bu şekilde muayene olabilecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Böylece hastanın sadece T.C. Kimlik numarası ele geçirilerek, o kişi hastaneye gitmediği halde, hastaneye gitmiş, tedavi olmuş gibi gösterilerek, hatta o kişi adına ilaç yazdırılarak yapılan yolsuzluk ve suiistimallerin önüne geçilecek. Çünkü her insanın avuç içi damar izi farklı olduğundan, hastanın bizzat kendisi sağlık hizmet sunucusuna gidip avuç içi damar izini okutmadıkça, o kişi üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacak. Bu sistemin pilot uygulaması da Ankara’da bulunan bazı hastanelerde başlamış olup, herhangi bir değişiklik olmazsa ilk olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde bütün özel hastanelerde uygulamaya girecek. Daha sonra da yaygınlaştırılacak. Uygulamanın tek olumsuz yönü ise diyabet (şeker), hipertansiyon (yüksek tansiyon) gibi kronik rahatsızlığı olan, dolayısıyla devamlı ilaç kullanması gereken özellikle de yaşlı hastaların ilaçları yakınları tarafından yazdırılıp alınamayacak. Belki uygulama hayata geçtiğinde bu tür hastalar için de bazı kolaylıklar getirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun e-reçete uygulaması ile ilgili olarak yayımladığı Eskişehir’de Uygulanacak Olan E-Reçete Uygulaması Hakkında Duyuru’suna internet sitesinden ulaşılabilir.(www.isvesosyalguvenlik.com)