Anasayfa / Haber / Ehliyet Raporlarından Kaç Lira Rapor Parası Alınıyor ?

Ehliyet Raporlarından Kaç Lira Rapor Parası Alınıyor ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere sürücü belgesi (ehliyet) alacaklardan diğer bazı belgeler yanında sağlık raporu da istenmektedir.

Sürücü belgesi alacak kişilerden istenilecek sağlık raporuyla ilgili ayrıntılar ise Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler bazı değişiklikler yapılmıştı.

Yapılan bu değişiklikler kapsamında; sürücü ve sürücü adaylarının muayenelerinin Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacağı ve sağlık raporu düzenleneceği hükmü getirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme uyarınca, sürücü belgesi (ehliyet) alacaklar buna ilişkin sağlık raporlarını özel sağlık kuruluşlarından alabilecekleri gibi Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları ile üniversite hastanelerinden de alabilecekler.

Öte yandan sürücü belgesi için alınacak sağlık raporuna ilişkin giderler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığından, sağlık raporu karşılığında bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Özel sağlık kuruluşlarında (özel hastane ve tıp merkezi) sağlık raporu karşılığı alınacak ücreti her sağlık kuruluşu kendisi belirlemektedir.

Ancak Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ve üniversite hastanelerinden alınacak sağlık raporları karşılığında ödenecek ücretler Sağlık Bakanlığı tarafından paket olarak belirlendi.

saglikaktuel.com’da yer alan bilgilere göre;

– Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde tek hekimden alınacak rapor için 50 TL, iki hekimden alınacak rapor için 100 TL, üç hekimden alınacak rapor için (sağlık kurulu raporu olarak geçmektedir) 200 TL,

– Üniversite hastanelerinde ise tek hekimden alınacak raporlar için 75 TL, sağlık kurulu raporu için 300 TL,

ücret alınacak.(isvesosyalguvenlik.com)