Anasayfa / Soru - Cevap / Fazla Çalışma İle Fazla Sürelerle Çalışma Arasındaki Fark Nedir ?

Fazla Çalışma İle Fazla Sürelerle Çalışma Arasındaki Fark Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde; haftalık çalışma süresi en çok 45 saat olarak belirlenmiş, bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışmalar fazla çalışma (fazla mesai) olarak adlandırılmaktadır. Her bir saatlik fazla çalışma (fazla mesai) için işçiye, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde ellisi yani bir buçuk katı (örneğin, işçinin aldığı ücret ücretin saat başına düşen miktarı 5 TL ise işçiye her bir saatlik fazla sürelerle çalışma karşılığı 7,50 TL) tutarında ücret ödenmesi gerekir.

Kanunun aynı maddesinde, tarafların (işçi – işverenin) anlaşması ile haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği; bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini (45 saati) aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği, bu şekilde denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 aşsa dahi bu çalışmaların fazla çalışma sayılmayacağı belirtilmiştir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle (işçi – işveren arasında yapılan sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile) 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar ise fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılmaktadır. Her bir saatlik fazla sürelerle çalışma için işçiye, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 25’i (örneğin, işçinin aldığı ücret ücretin saat başına düşen miktarı 5 TL ise işçiye her bir saatlik fazla sürelerle çalışma karşılığı 6,25 TL) tutarında ücret ödenmesi gerekir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

Yukarıda belirtilen konularda ayrıntılı düzenleme İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yönetmeliğe, sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.