Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınmasını sağlamak, bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak, 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 14 Temmuz 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde, 16 Ağustos 2013 tarihinden önce 4857 sayılı Kanun gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimlerin geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

Yönetmelikte; gebe çalışan, emziren çalışan, emzirme odaları, yeni doğum yapmış çalışan, yurt/çocuk bakım yurdu/kreş kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Genel ve Özel Hükümler başlıklı bölümünde; Uygulamada öncelik, Bilgilendirme ve değerlendirme, Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem,

– Çalışma Koşulları ve İzinler başlıklı bölümünde; Gece çalışması, Çalışma saatleri, Analık ve süt izni, Gebe çalışanın muayene izni, Emziren çalışanın çalıştırılması,

– Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler başlıklı bölümünde; Oda ve yurt açma yükümlülüğü, Oda ve yurtlardan faydalanacaklar, Kayıt ve çıkış, Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler, Personel, yönetim ve gözetim, Çocukların muayeneleri, Çocukların beslenmesi, Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri, İşverenin yükümlülüğü, Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi, Oda ve yurtların bildirilmesi,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, Bildirim yükümlülüğü, İşyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik ekleri ise aşağıdaki gibidir;

Ek I – Gebe, Yeni Doğum Yapmış Veya Emziren Çalışanın Sağlık Ve Güvenliği İçin Tehlikeli Sayılan Faktörlere Yönelik Alınacak Önlemler

Ek II – Gebe, Yeni Doğum Yapmış Veya Emziren Çalışanların Özellikle Çalıştırılamayacağı İşler Ve İşyerleri İle Burada Bulunabilecek Önemli Risk Faktörlerini Belirten Tablo,

Ek III – Gebe Çalışanların Sağlığını İzleme Formu,

Ek IV – Oda Ve Yurtlarda Bulunacak Nitelikler

Ek V – Kayıt Ve Kabul Defteri

Ek VI – Emzirme Odası Ve Çocuk Bakım Yurtlarında Bulundurulacak İlaç Ve Tıbbi Gereç Çizelgesi

Ek VII Gözlem Kâğıdı

Ek VIII – Sağlık Muayene Kâğıdı