Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamak üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 23 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 9 uncu maddesi, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerindeki işler için yayımlandığı tarihte, diğer işyerleri için 6331 sayılı Kanunun yürürlük maddesindeki tarihlerde, diğer maddeleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 15 Mayıs 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik hükümleri, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalışanları veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi ile çalışanları kapsamaktadır.

Yönetmelikte; Geçici iş ilişkisi kurulan işveren ile Özel sağlık gözetimi kavramlarının tanımı yapılmış olup, Yönetmeliğin uygulanmasında işveren ve işyeri olarak 6331 sayılı Kanunda geçen tanımlar; belirli süreli iş ve geçici iş ilişkisi olarak ise 4857 sayılı İş Kanununda geçen tanımlar esas alınmaktadır.

Yönetmelikte; Eşit davranma, Çalışanların bilgilendirilmesi, Eğitim, Sağlık gözetimi, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, Geçici iş ilişkisinde bilgilendirme, Geçici iş ilişkisinde sorumluluk madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan kişiler istihdam edilen işyerlerinde 6331 sayılı Kanun hükümleri de uygulanır. Ayrıca bu Yönetmelik, belirli süreli veya geçici süreli iş ilişkisi ile istihdam edilen çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için daha uygun önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yönetmelik uyarınca işveren; belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, özellikle kişisel koruyucu donanımlara erişim dâhil olmak üzere işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda bulunamaz.