Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Not: Bu Yönetmelik 28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 (3. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 28 Ağustos 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu ve sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanındaki sağlık verilerinin korunması ile güvenliğinin sağlanması ve paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış, 11 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu ve sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanlarındaki sağlık verilerinin korunması ile güvenliğinin sağlanmasına,  Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler arasında sağlık verilerinin elektronik veya manyetik kayıt ortamında paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Sağlık verilerinin güvenliği başlıklı ikinci bölümünde; kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunması, kurum veri tabanında yer alan bilgiler ile sağlık hizmet sunucularında kaydı tutulan verilerin güvenliğinin sağlanması, veri üreten birimin ve alıcının sorumluluğu,

– Verilerin paylaşımı başlıklı üçüncü bölümde; paylaşılmayacak veriler, istisnai durumlar,

– Veri taleplerine başvuru ve veri taleplerinin karşılanması başlıklı dördüncü bölümünde; başvuru ve anlaşma, veri taleplerinin karşılanması, sözleşme kapsamındaki veri taleplerinin karşılanması,

– Beşinci bölümünde ise sorumluluk ve düzenleme yetkisi,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.