Anasayfa / GSS / Genel Sağlık Sigortasında Kimlere Para Cezası Uygulanır ?

Genel Sağlık Sigortasında Kimlere Para Cezası Uygulanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında sadece genel sigortası giriş bildirgesini süresi içerisinde ve Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen şekle uygun vermeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102/1-a maddesi uyarınca brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Diğer SGK idari para cezaları için bkz. SGK İdari Para Cezaları – Ceza Uygulanmasını Gerektiren Hal ve Durumlar)

Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi vermesi gerekenler ise aşağıda belirtilmiştir.

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan stajyer avukatların, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliği tarafından genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeleri gerekmektedir.

Öte yandan idari para cezası sayılmasa da GSS kapsamına alınmış olup da gelir testi yaptırması gerektiği halde süresinde bu işlemi yaptırmayanların aylık geliri gelir testi yaptırana kadar brüt asgari ücretin iki katı kabul edilir ve her ay bunun yüzde 12’si üzerinden prim tahakkuk ettirilir. Yani bu kişiler daha yüksek prim ödemek zorunda kalır. Aynı şekilde her aya ait GSS priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Bu süre geçtiği halde ödenmeyen primlere gecikme cezası ve zammı (gecikme faizi) eklenir.(isvesosyalguvenlik.com)