Anasayfa / GSS Rehberi / Genel Sağlık Sigortasıyla İlgili Önemli Düzenlemeler Yapılacak

Genel Sağlık Sigortasıyla İlgili Önemli Düzenlemeler Yapılacak

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal güvenlik reformu kapsamında 1 Ekim 2008 tarihinde uygulamaya giren, ancak esas itibariyle 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle herkes için zorunlu hale gelen genel sağlık sigortası uygulamasında bazı sorunlar yaşanıyor.

Bu sorunlar daha çok hiçbir sosyal güvencesi olmayıp genel sağlık sigortası kapsamına giren kişilerden gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayan, primini düzgün ödemeyen kişilerle ilgili. Bunları Sosyal Güvenlik Kurumu re’sen genel sağlık sigortası kapsamına alıyor, o tarihten itibaren her ay prim borçları işliyor, ancak bunlar hem Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık yardımlarından yararlanamıyor hem de hiçbir sağlık yardımı almadıkları halde genel sağlık sigortası prim borçları her ay katlanarak artıyor. Süresinde ödenmeyen borçlar için ayrıca gecikme zammı ve cezası işliyor (Bkz. GSS Prim Borcuna Aylık Ne Kadar Faiz İşlemektedir ?)

Ayrıca mevcut uygulamaya göre gelir testi sonucu tespit edilen aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir esas alınarak kişiler dört ayrı gruba ayrılıyor (Bkz. Gelir Testinde G0 – G1 – G2 – G3 Ne Demek ?). Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar primi Devlet tarafından ödenecek kişi kapsamına (yeşil kart) alınıyor ve bunlar ücretsiz sağlık yardımlarından yararlanıyor. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri ile brüt asgari ücrete kadar olanların aylık 65,88 TL, aylık geliri brüt asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanların aylık 197,64 TL, geliri brüt asgari ücretin iki katından fazla olanların ise aylık 395,28 TL genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekiyor. (2016 yılı asgari ücretine göre.) Dolayısıyla ödenecek primler üç ayrı kategoriye ayrılıyor.

Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanların aylık gelirleri ise brüt asgari ücretin iki katı kabul ediliyor ve bu kişilerin de 395,28 TL prim ödemeleri gerekiyor. Bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen genel sağlık sigortası kapsamına alınan, gelir testine başvurması gereken, ancak bundan haberdar olmayan kişilerle haberdar olsa da gelir testi yaptırmayan kişiler.

Ayrıca yine mevcut uygulamaya göre ayda 30 günden az süreyle çalışan bazı sigortalıların genel sağlık sigortasına ait eksik günlerin primlerinin kendilerinin ödeyerek 30 güne tamamlaması, bunun için de gelir testi yaptırması gerekiyor. Bu da en çok karşılaşılan sorunlardan biri. (Bkz. 30 Günden Az Çalışan Herkes GSS Primini 30 Güne Tamamlamak Zorunda mı?)

Hükümet yaşanan sorunları dikkate alarak, bu konuda düzenleme yapmak üzere çalışmalara başladı. Yapılacak yasal düzenleme ile üç ayrı kategoride prim uygulamasına son verilecek, tek prim uygulaması getirilecek ve primler düşürülecek, gelir testi yaptırmayanlar için yüksek kazancın esas alınması uygulaması düzeltilecek, gelir testi re’sen yapılacak, kısmi çalışanların primleri 30 güne tamamlamasıyla ilgili düzenleme yapılarak sorunlar giderilecek. Bu şekilde genel sağlık sigortası uygulaması daha fonksiyonel hale getirilecek. Yapılacak düzenlemeler netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacak. (isvesosyalguvenlik.com)