Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında;

– Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü maddede öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak uygulanmasını sağlayacak usullerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği,

– Aynı Kanunun 104/1. maddesinde de söz konusu 76 ncı maddeye istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanacağı (2014 yılı için bin 343 lira),

belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik de söz konusu maddeye istinaden hazırlanarak 6 Nisan 2004 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte söz konusu 76/1. madde çerçevesinde; karayollarında, demiryollarında, deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından imkan bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelikte;

– Çalışma dönemi, çalışma süresi, günlük çalışma süresi,

– Ara dinlenmesi, günlük dinlenme,

– Hafta tatili,

– İşçi postaları,

– Fazla çalışma, zorunlu ve olağanüstü durumlarda fazla çalışma,

– Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri,

– İşçilerin yatacakları yerin veya oturdukları yere gitmelerinin sağlanması,

– Hizmet sözleşmesinin feshinde yükümlülük,

– Çalışma tablo ve çizelgeleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.