Anasayfa / Soru - Cevap / Hangi İhaleli İşler Devamlı İşyeri Sigortalılarıyla Yapılamaz ?

Hangi İhaleli İşler Devamlı İşyeri Sigortalılarıyla Yapılamaz ?

Sponsorlu Bağlantılar

Normalde asgari işçilik uygulaması çerçevesinde, ihale konusu işler ve özel bina inşaatları için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesinde ayrı işyeri dosyası açılması gerekmektedir. Bu zorunluluk, asgari işçilik uygulamasının mantığından kaynaklanmaktadır. Çünkü asgari işçilik uygulamasında, işin bitiminden sonra o işle ilgili olarak işverence işin yürütümü için yeterli miktarda işçilik bildirilip bildirilmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu aşamada o işte çalışan bütün sigortalıların sadece o işe ait işyeri dosyasından bildirilmiş olması büyük önem taşımakta, bu durum hem işverene hem de Kurum ünitesine kolaylık sağlamaktadır.

Ancak hal böyle olmakla birlikte, özel bina inşaatlarında pek olmamakla beraber, işverenler tarafından bazen ihale konusu işlerde işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalılarıyla yapıldığı gerekçesiyle, o işe ait müstakil (ayrı) işyeri dosyası açtırılmamakta, işlemler devamlı işyeri dosyası üzerinden yürütülmektedir.

Yalnız bu konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu istisna getirmiştir. Bu husus, ihale konusu işler ve özel bina inşaatları asgari işçilik uygulamalarıyla ilgili olarak çıkarılmış olan 2011/13 sayılı Genelge’nin “4.2- İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olduğu işler” başlıklı bölümünde; “İhaleli işin konusunun temizlik veya güvenlik hizmetlerine ilişkin olması halinde, bu işlerin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılması düşünülemeyeceğinden, belirtilen nitelikteki ihale konusu işler için geçici mahiyette işyeri dosyası tescil ettirilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklanmıştır.

Dolayısıyla, çalışacak kişi / gün sayısının belli olduğu temizlik veya güvenlik hizmetlerine ilişkin ihale konusu işlerde, Kurum hiçbir istisna tanımaksızın ayrı dosya açtırılmış olmasını şart koşmaktadır. İş bittikten sonra bu işlerden olduğu halde ayrı dosya açtırılmadığı tespit edilen durumlarda, ünite geriye dönük ayrı işyeri dosyası açmakta, işyeri bildirgesini süresinde vermemiş olması nedeniyle işverene idari para cezası uygulamakta, devamlı işyerinden bildirilen sigortalılarla ilgili olarak bildirimlerin bir kısmını veya tamamını sonradan tescil edilen bu dosyaya aktarma imkanı varsa aktarılmakta, böyle bir imkan yoksa o işin hiç işçilik bildirimi yapılmadan sonuçlandırıldığı kabul edilmektedir.