Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
Anasayfa / Eski Haberler / Hangi Özel Hastanenin Ne Kadar İlave Ücret Alabileceği Yeniden Belirlendi

Hangi Özel Hastanenin Ne Kadar İlave Ücret Alabileceği Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Hangi Özel Hastanenin Ne Kadar İlave Ücret Alabileceği Yeniden Belirlendi-27.03.2012

Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastaneleri, tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan hastalardan, Kurumun kendilerine ödediği tutarın % 70’ine kadar ilave ücret alabilmekteyken bu sınır Bakanlar Kurulu Kararı ile % 90’a yükseltilmişti (19/03/2012 ve 20/03/2012 tarihli haberler). Sosyal Güvenlik Kurumu bu doğrultuda Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge’nin 13 numaralı maddesinde 22/03/2012 tarihinde değişiklik yaptı ve 26/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere özel hastanelerin 2012 yılı için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarını il bazında alfabetik sıralı olarak yeniden belirledi.

Buna göre;

• Yönerge kapsamında puanlandırılan hastaneler, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sunmuş oldukları sağlık hizmetleri karşılığında en fazla;

a) 0-200 puan arası hastaneler % 30,

b) 201-300 puan arası hastaneler % 45,

c) 301-400 puan arası hastaneler % 60,

ç) 401-600 puan arası hastaneler % 75,

d) 601-1000 puan arası hastaneler % 90,

oranında ilave ücret alabilecekler.

• Yönerge kapsamında puanlandırılmayan, dolayısıyla aşağıdaki listede ismi yer almayan Vakıf Üniversite Hastaneleri en fazla % 90 oranında, diğer özel sağlık hizmeti sunucuları ise en fazla % 30 oranında ilave ücret alabilecekler.

• Hastaneler tarafından yukarıda belirtilen oranlardan daha fazla oranda ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde, protokol ve sözleşme hükümleri gereğince işlem yapılacak.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu 26/03/2012 tarihinde aşağıda yer alan duyuruyu yayımlayarak, yeni düzenlemeler çerçevesinde, il bazında alfabetik sıralı olarak hangi özel hastanenin en fazla yüzde kaç ilave ücret alabileceğini açıkladı.(www.isvesosyalguvenlik.com)

 

ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI HAKKINDA DUYURU

(1) Bilindiği üzere “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/01/2012 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret tavan oranları 29/12/2011 tarihinde Kurum Web sayfasında yayımlanmıştır.

(2) Ancak, 17/3/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/3/2012 tarihli ve 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 70’ine” ibaresi “% 90’ına” olarak değiştirilmiştir.

(3) Bu nedenle “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge”de değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik doğrultusunda Kurumumuzla sözleşmeli özel hastanelerin alabilecekleri ilave ücret tavan oranları Yönerge doğrultusunda oluşturulan Komisyonca güncellenmiştir.

(4) 26/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere özel hastanelerin 2012 yılı için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alabilecekleri ilave ücret tavan oranları il bazında alfabetik sıralı olarak ekli dosyada yer almaktadır ( Ek-1)

(5) Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2012 yılı ilave ücret tavan oranı %30 olarak uygulanacaktır.

(6) Yönerge kapsamında yer almayan Vakıf üniversite hastaneleri için 2012 yılı ilave ücret tavan oranı %90 olarak uygulanacaktır.

(7) İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri;

• Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,,

• Yoğun bakım hizmetleri,

• Yanık tedavisi hizmetleri,

• Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

• Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

• Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

• Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

• Diyaliz tedavileri,

• Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,

(8) Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, otelcilik hizmetleri hariç

olmak üzere ilave ücret alınmayacak kişiler;

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri,

b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri,

c) Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri.

Tüm ilgililere duyurulur.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU